หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • อดีต กก.ทันตแพทยสภา ชี้ “หมอไพศาล” ลงนามร่วมแถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพ แก้ กม.บัตรทอง ทำโดยพลการ อาจถือเป็นโมฆะ ไม่ผ่านมติ คกก.ทันตแพทยสภา หวั่นทำสังคมเข้าใจทันตแพทยสภาเห็นชอบข้อเสนอแก้ แนะทันตแพทยสภาส่งหนังสือแจงภาคีสภาวิชาชีพ ยันไม่ใช่มติทันตแพทยสภา พร้อมห่วงการแก้ไข กม.บัตรทอง มุ่งดึงอำนาจบริหารกลับ ไม่ได้ยึดประโยชน์ประชาชน แถมโยงสรรหาเลขาธิการ สปสช.สกัด “หมอประทีป” เหตุหวั่นทำแก้ กม.บัตรทอง ดึงอำนาจบริหารคืนสะดุด
  2016-07-25 23:00
 • “หมอปิยะสกล” ลงนามแต่งตั้ง คกก.จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อยอดข้อเสนอ ‘SAFE’ จาก คกก.ที่มี “หมอสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ” เป็นประธาน ส่วนกรรมการชุดใหม่ มี “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬาฯ เป็นประธาน “อัมมาร” และ “หมอพรพันธุ์” เป็นที่ปรึกษา “ปลัด สธ.” และ “เลขาธิการ สปสช.” เป็นรองประธาน พร้อมกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมเป็น 29 คน มีหน้าที่กำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ให้มั่นคง-ยั่งยืน และเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
  2016-02-18 14:43
 • นพ.วชิระ เผย สธ.ทำตามมติบอร์ด สปสช. ที่ให้ยกเลิกให้ สสจ. เป็น สปสช.สาขาจังหวัด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ทำให้ สสจ.ไม่มีอำนาจเป็นนายทะเบียนบัตรทองอีกต่อไป จึงต้องคืนอำนาจให้ สปสช. ตามบทบาทที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดไว้ โดยจะขยายเวลาเพื่อให้สปสช.จัดระบบรองรับถึงเม.ย. 58 ยันไม่กระทบประชาชนผู้มีสิทธิ ยังสามารถใช้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งการขอย้ายโรงพยาบาลได้ตามปกติ และยินดีร่วมมือส่งข้อมูลให้สปสช.พิจารณาขึ้นทะเบียนสิทธิผู้รับบริการ
  2015-01-28 16:07
 • “กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” เสนอบอร์ดสปสช. ถอด สสจ.ออกจาก อปสข. แนะแยกบทบาทชัดเจนอีกขั้น หลังยกเลิกสสจ.ไม่ให้เป็นสปสช.สาขาจังหวัดแล้ว ชี้เป็นการแยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ ตามหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ เผยวาระประชุมอปสข.ส่วนใหญ่เน้นจัดสรรงบ ทำงานพัฒนาบริการสุขภาพประชาชนไม่เดินหน้า พร้อมแนะ สธ.ควรตั้ง คกก.กลางระดับเขตพื้นที่ด้านฝ่ายผู้ให้บริการ เปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
  2014-05-12 16:06
 • ภาคประชาชนวอนปลัดสธ.หยุดจับผู้ป่วยเป็นตัวประกัน เลิกชวนทะเลาะ เห็นด้วยถ้าจะไม่ให้สสจ.ทำหน้าที่เป็นสปสช.สาขาจังหวัด แต่ต้องมาคุยกันในบอร์ด ไม่ใช่ไปคุยกันสองต่อสองระหว่างสธ.กับสปสช. เพราะประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนร่วมด้วย ด้านเครือข่ายผู้ป่วยไตหวั่น สธ.จี้ยกเลิกค่าตอบแทนล้างไตจ่ายตรงรายบุคคล กระทบผู้ป่วยไต เตรียหารือกำหนดจุดยืน
  2014-04-10 20:19
 • แนวหน้า - วัคซีน3โรคขาดแคลนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัสำหรับเด็ก9-12เดือน  สธ.แจ้งสสจ.เลื่อนฉีดหลัง15ธ.ค.พร้อมแน่
  2013-10-03 13:40