แม่วัยรุ่น

 • สสส.หนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน” ดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ช่วยแม่วัยรุ่นตั้งหลักชีวิต กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ลดปัญหาครอบครัวเปราะบาง
  2020-06-30 16:25
 • ผลสำเร็จลำปางโมเดล หลังทุกภาคส่วนในจังหวัดสานพลังป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น พบอัตราแม่วัยรุ่นคลอดเหลือ 19.7 ต่อ 1,000 ในปี 60 พร้อมยกย่ององค์กร NGOs โดดเด่นด้านประสานงานเข้มแข็ง
  2019-05-14 14:51
 • สสส.-สพฐ. หนุนนโยบายเด็กท้องต้องได้เรียน หวั่นแม่วัยรุ่นเกือบแสนคนพลาดโอกาสทางการศึกษาด้านผลการศึกษาใน ตปท. ชี้ หากเด็กในห้องพบเห็นเพื่อนท้อง จะเกิดการตื่นตัวดูแลป้องกันตัวเองมากขึ้น
  2019-01-29 15:02
 • “บางสะพาน” อำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นครบวงจร จุดเด่นกลไกการทำงานที่เชื่อมต่อระหว่าง “สาธารณสุข-ท้องถิ่น-โรงเรียน- ชุมชน” ส่งผลจำนวนแม่วัยรุ่นลดฮวบ หลังพบประจวบฯ ท้องในวัยเรียนติดอันดับ 4 ของประเทศ
  2017-06-02 15:29
 • แนะครอบครัวและสถานศึกษาปลูกฝัง 4 คุณลักษณะให้เด็กไทยรู้เท่าทันเรื่องเพศ หลังผลวิจัยพบต้นตอความล้มเหลวการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่น ที่ยังไม่สามารถลดปัญหาสังคมจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อม ขาดเรียน และอาชญกรรม
  2017-02-13 12:41
 • สสส.จัดประชุมวิชาการ “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น” ดึง 5 หน่วยงานประสานพลังวางมาตรการลดแม่วัยรุ่นจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตั้งเป้าลดการตั้งท้องในวัยเรียน 50% ภายใน 10 ปี
  2017-02-09 21:16
 • กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ 5 กระทรวง “ศึกษา-สาธารณสุข-พัฒนาสังคมฯ-แรงงาน-มหาดไทย” แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ตั้งเป้าลดแม่วัยรุ่นลง 50% ภายในปี 2569 เปิดข้อมูลในปี 2558 พบหญิงวัยรุ่นต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรกว่า 100,000 คน เฉลี่ยวันละ 300 คน ความร่วมมือช่วยลดการเสียชีวิตของมารดา ทารก คลอดซ้ำ การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ไม่เสียโอกาสทางการศึกษา การงาน เด็กไม่ถูกทอดทิ้ง เติบโตอย่างมีคุณภาพ
  2017-02-09 18:34
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ มีเทคโนโลยีเพื่อยุติการตั้งครรภ์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น มีเครื่องมือ ตัวยาใหม่ๆ ที่ใช้ง่าย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การทำแท้งในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงท้องไม่พร้อมยังคงเข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย และอันตรายจากการทำแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ มีผู้หญิงที่ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหลายหมื่นคนต่อปี
  2015-10-28 19:57
 • สปสช.จับมือกรมอนามัย เดินหน้านโยบาย 10 ข้อ รมต.สธ.ลดปัญหาแม่วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกคุมกำเนิด ด้วยวิธียาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ทุกสิทธิ์สุขภาพ ฟรี เริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ค.57 ที่ผ่านมาแล้ว ติดต่อได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง และ รพ.เอกชนที่เข้าร่วมระบบ 30 บาท
  2015-05-24 15:22
 • ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ 160 ประเทศทั่วโลก ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ไทยเน้นการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีในปี 2555 พบอัตราคลอดบุตร 53.8 ต่อประชากรอายุ15-19ปี ทุก 1,000 คน ตั้งเป้าปี 2560 จะลดให้มีไม่เกินพันละ 50 คน โรงพยาบาลทุกแห่งของ สธ.มีคลินิกบริการที่เป็นมิตรวัยรุ่น
  2015-05-12 15:06
 • รัฐบาลเปิดยุทธศาสตร์บูรณาการ 7 กระทรวงและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาวัยรุ่นและสตรีตั้งครรภ์ไม่พร้อมพ.ศ.2558-2567 ตั้งแต่การให้ความรู้เพศศึกษาป้องกันจนถึงการดูช่วยเหลือกรณีที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย มีคลินิกวัยรุ่นบริการปรึกษา คุมกำเนิดฟรี ตั้งเป้าลดปัญหาลงให้ได้ครึ่งหนึ่ง เผยสถิติล่าสุดปี 2556 มีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปีคลอดบุตรสูงถึง 130,000 กว่าคน และมีเด็กอายุ 10 ปีคลอด 60-70 คน
  2015-02-26 14:46
 • สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข หนุนกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพประชากร สร้างต้นแบบแม่วัยทีนอาสาและต้นแบบผู้สูงอายุ ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับชุมชนนำร่องใน 10 จังหวัดต้นแบบ อาทิ นนทบุรี จันทบุรี มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ เผยขณะนี้ไทยมีผู้สูงอายุ 10 กว่าล้านคน ในจำนวนนี้ 1 ล้านกว่าคนอยู่คนเดียว เพิ่มขึ้นจากรอบ 20 ปี เกือบ 3 เท่าตัว ส่วนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีของไทยล่าสุดพบร้อยละ17 สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลก
  2015-02-24 20:14

Pages