สปส.เล็งเพิ่มเงินสมทบ-ยืดเกษียณ

Sat, 2012-09-22 10:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการแสดงความเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพกองทุนชราภาพของ สปส.จะติดลบในปี2587 ว่า สปส.ได้ศึกษาไว้หลายแนวทางผสมผสานกัน และดำเนินการแบบขั้นบันได อาจจะปรับขึ้นทุก2-3 ปี จนถึงอัตราที่กำหนดไว้ เช่น การเพิ่มเงินสมทบ ซึ่งปัจจุบันฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และค่อยๆ ปรับเพิ่มถึงร้อยละ 12 ส่วนการขยายอายุเกษียณจากปัจจุบัน55 ปี เพิ่มถึงอายุ 62 ปี

นายจีรศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ สปส.จะพยายามไม่ให้มีหนี้ค้างชำระเงินสมทบเข้ากองทุนโดยจะเร่งติดตามหนี้ที่นายจ้างค้าง ปัจจุบันมียอดสะสม 4,300 ล้านบาท รวมทั้งขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลเพื่อให้จัดสรรงบชำระเงินสมทบที่รัฐบาลค้างจ่าย 58,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุน

"ขณะนี้กองทุนมีเงินสะสมกว่า 920,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นดอกผลจากการลงทุนกว่า200,000 ล้านบาท และยอดส่งเงินสมทบจาก 3 ฝ่ายทั้งรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง รวมกว่า600,000 ล้านบาท เชื่อว่าแนวทางเหล่า นี้จะทำให้กองทุนชราภาพมีเสถียรภาพไปอีก 75 ปี แต่ขณะนี้ที่ยังไม่มีการประกาศปรับแนวทาง เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความสับสน หรือทำลายขวัญกำลังใจผู้ประกันตนที่กำลังจะได้สิทธิรับเงินบำนาญครั้งแรกในปี 2557" นายจีรศักดิ์กล่าว

--มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--