ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมเรื่อง "การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข" ว่า ในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดิมจะดำเนินในรูปแบบกองทุนย่อยต่างๆ โดยให้สถานพยาบาลนำผลการทำงานมาเบิกตามเป้าชี้วัดของกองทุนย่อย จากนี้การเบิกจ่ายลักษณะนี้จะต้องลดน้อยลง โดยจะจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวไปยังเขตบริการทั้ง 12 เขตของ สธ. ส่วนสถานพยาบาลจะเบิกที่เขตบริการแทน

นพ.ประดิษฐกล่าวอีกว่า ในส่วนของการเบิกค่าเหมาจ่ายรายหัวตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม หรือดีอาร์จี (DRG) ในอนาคตจะมีการยกเลิกการเบิกดังกล่าว แต่จะมีการกำหนดราคากลางสำหรับเป็นมาตรฐานของประเทศ เช่น สมมุติว่าการผ่าตัดไส้ติ่งกรณีไม่มีโรคแทรกซ้อน จะได้รับเงิน 8,000 บาท แต่ราคากลางใหม่อาจกำหนดไว้ที่ 8,500 บาท ส่วนต่างจะเป็นรายรับของโรงพยาบาล แต่หากเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นกับผู้ป่วย โรงพยาบาลต้องสมทบส่วนต่างเอง

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 13 มีนาคม 2556