ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

"หมอประดิษฐ" ไม่ห่วงแพทย์ชนบทชุมนุมหน้าทำเนียบทุกวันอังคาร กดดันนายกฯ ปรับ รมว.สาธารณสุข ชี้ทำได้ถ้ามีเหตุผลอยู่ในกรอบกฎหมาย ย้ำเปลี่ยนวิธีจ่ายค่าตอบแทนสร้างความยั่งยืนของระบบ-แรงจูงใจทำงาน คาดนำเข้า ครม.อังคารนี้ ทันเริ่มใช้แบบใหม่ 1 เม.ย. 2556

จากกรณีแพทย์ชนบทจะนัดชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 จนกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะปรับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจที่กระทรวงจะมีการปรับการจ่ายค่าตอบแทนจากแบบอัตราเดียว (Flat rate) เป็นแบบจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P : Pay for Performance) ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ใหม่ ทำให้บางพื้นที่ถูกปรับลดในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหรือเบี้ย กันดาร และรพช. ในพื้นที่ชุมชนเมืองถูกตัดเบี้ยกันดาร โดยส่วนที่ถูกปรับลดและตัดจะจ่ายใหม่ โดยใช้วิธีการ P4P

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า การชุมนุมประท้วงสามารถดำเนินการได้หากมีเหตุผล ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และอยู่ภายใต้กฎหมาย  โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการลางาน เพราะผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการลาอยู่แล้ว อีกทั้งคงไม่มีแพทย์ที่จะปล่อยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

"ที่ผ่านมาได้พยายามชี้แจงเหตุผลว่า เป็นการปรับปรุงวิธีการจ่าย ไม่ใช่การยกเลิก เพื่อต้องการพัฒนาให้ระบบมีความยั่งยืน ไม่ต้องใช้วิธีของบประมาณเป็นครั้งคราว รวมถึงต้องการลดความเหลื่อมล้ำของวิชาชีพและสร้างแรงจุงใจในการทำงาน เนื่องจากหลักการของการจ่ายแบบ P4P หากใครทำงานมากก็จะได้รับค่าตอบแทนมาก ในฐานะ รมว. สาธารณสุขมีนโยบายให้มีการปรับปรุงหลักการจ่ายค่าตอบแทน ขอย้ำว่า ในพื้นที่จำเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ห่างไกล ชายแดน พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกาะ ยังคงเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไว้ไม่มีการตัดแต่อย่างใด " นพ.ประดิษฐ กล่าว          

นพ.ประดิษฐ กล่าวอีกว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) วันที่ 25 มีนาคม 2556 จะเสนิเรื่องการนำงบค่าคอบแทนจากกระทรวงสาธารณสุข โอนไปไว้ในงบเหมาจ่ายรายหัว ของ สปสช. เพื่อให้งบส่วนนี้เป็นงบประจำ ที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รับไม่ต้องรอขออนุมัติเป็นครั้งคราว เชื่อว่าระบบจะยั่งยืนขึ้น โดยวันที่ 26 มีนาคมนี้ จะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติใช้ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2556

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 22 มีนาคม 2556