สปส.ตั้งทีมศึกษาสิทธิม.40ดูแลต่างด้าวรองรับอาเซียน

Tue, 2013-07-30 11:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส.จะดำเนินการตามนโยบายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งสั่งการให้ สปส.เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันและส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งจัดระบบประกันสังคมเพื่อดูแลแรงงานต่างด้าวรองรับประชาคมอาเซียน (เอซี) ขณะนี้ สปส. ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งมีนางสุพัชรี มีครุฑ รองเลขาธิการ สปส.เป็นประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนและระยะเวลาการเกิดสิทธิหลังจากเข้าเป็นผู้ประกันตนและให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว

"เท่าที่ดูความเป็นไปได้อาจจะย่นระยะเวลาจากเดิมเมื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบต่อเนื่อง 3 เดือน แล้วจึงเกิดสิทธิกรณีรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน ก็ปรับเปลี่ยนเป็นจะต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน หรือหากจะให้เร็วที่สุดก็ต้องเป็นเวลา 7 วันแล้วจึงเกิดสิทธิ"นายจีรศักดิ์ กล่าว

นายจีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 40 ทาง สปส.จะจัดรถเคลื่อนที่ออกให้บริการและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ และชักชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมตามหมู่บ้าน โดยจะจัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 30 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--