แรงงานแก้ปัญหาค้ามนุษย์ นายจ้างต้องทำสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว

Sun, 2013-08-04 16:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ กรมการจัดหางาน เดินหน้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์แรงงานภาคประมง วางเกณฑ์ให้นายจ้างต้องทำสัญญาจ้างหากไม่ทำจะไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมง ตามนโยบายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า กสร.มุ่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเข้าข่ายการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ โดยกสร.ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ไอแอลโอ)กำหนดมาตรการการทำงานและจ้างงานแรงงานภาคประมงโดยล่าสุดกสร.ร่วมกับไอแอลโอล และกรมการจัดหางาน (กกจ.) จัดทำสัญญาจ้างในงานประมงทะเล ซึ่งต้องมีรายละเอียดในหลายกรณี เช่น ชื่อลูกจ้าง นายจ้าง ระยะเวลาการทำงาน ค่าจ้างและค่าเปอร์เซ็นต์ในการขายปลา รวมทั้งสวัสดิการและที่พักอาศัย สาธารณูปโภคบนเรือที่ต้องได้มาตรฐาน และมีการออกเป็นข้อกำหนด หากนายจ้างไม่ทำสัญญากับลูกจ้าง กรมการจัดหางานจะไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากไม่มีสัญญาที่บ่งบอกในเรื่องสภาพการจ้างงานและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งขณะนี้กสร.ได้ส่งตัวอย่างสัญญาจ้างในงานประมงทะเลไปให้แก่ศูนย์ประสานแรงงานประมงใน7จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนองและสตูลเรียบร้อยแล้ว

นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะไปตรวจเยี่ยมกิจการประมง ที่จ.สงขลาด้วย ส่วนกรณีองค์กรต่างประเทศเผยแพร่สารคดีการค้ามนุษย์ในไทย โดยเฉพาะการใช้แรงงานประมงในจังหวัดตรังนั้น กสร.กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ หากพบว่านายจ้างมีการกระทำผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์