นักวิชาการแนะยุบรวม'ประกันสังคม-สปสช.'ตั้งกองทุนใหม่-ลดเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์

Fri, 2013-10-25 07:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พิมพ์ไทยออนไลน์ // นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เสนอยุบรวมกองทุนประกันสังคม และ สปสช.จัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ขึ้นมาดูแล ชี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ และความเคลือบแคลงการใช้เงิน

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอให้โอนการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนในสิทธิประกันสังคมมาให้ สปสช.ดูแล ว่า การนำสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนมาให้ สปสช.ดูแลเป็นเรื่องที่ดี และสามารถทำได้ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ แต่เท่าที่เคยหารือกับกลุ่มแรงงานบางกลุ่ม มีความกังวลว่า จะมีการนำเงินของประกันสังคมไปไว้ในสปสช.โดยไม่มีการควบคุม

ทางที่ดีที่สุดคือ ทั้ง สปสช.และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ต้องรวมกันจัดตั้งเป็นกองทุนรักษาพยาบาลใหม่ โดยเป็นกองทุนเฉพาะผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันฯ และผู้ประกันตน แทนสองกองทุนเดิม ซึ่งจะลดปัญหาความเคลือบแคลงใจว่า สิทธิไหนจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะเมื่อเป็นกองทุนเดียวกันก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกัน ส่วนสิทธิประโยชน์ของกองทุนใดที่เดิมมีข้อดีก็ให้คงไว้ หากทำได้จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการ การรักษา ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมีตัวอย่างจากเกาหลีใต้ เคยทำและประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า แม้กลไกการโอนการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมมาที่ สปสช.จะมีกฎหมายมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ แต่ทั้ง สปส.และ สปสช.จะต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อตกลง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติ ส่วนข้อเสนอให้รวมสองกองทุนฯ มองว่าเป็นแนวคิดที่นำเสนอได้ แต่ต้องหารืออย่างรอบด้าน

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  วันที่ 25 ตุลาคม 2556

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม