สธ.เปลี่ยน 10 คำเตือนบนซองบุหรี่ใหม่ เข้าใจง่ายขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้างซองบุหรี่ 10 ข้อความใหม่ เช่น “ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ” “ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู” มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ก.ย.นี้ ชี้จะทำให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่รับรู้ถึงสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่มากขึ้น ทำให้ผู้สูบมีความอยากเลิกมากขึ้น และผู้ไม่สูบบุหรี่มีความคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ลดลง

วันนี้ (4 เมษายน 2558) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ.2558 เรื่อง การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งออกมาทดแทนประกาศฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2554 ได้รับการลงประกาศเผยแพร่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน คือวันที่ 30 กันยายน ปีนี้  โดยข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรต 10 ข้อความใหม่ ประกอบด้วย ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ, นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง, มีสารพิษ 250 ชนิดในควันบุหรี่, ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู, เป็นวัณโรคง่ายถ้าสูบบุหรี่, สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ, 140 คนต่อวันคนไทยตายจากบุหรี่, อยากเลิกต้องไม่สูบในบ้าน, สูบบุหรี่ในบ้านทำร้ายครอบครัว และ “พ่อแม่สูบลูกเลียนแบบ” โดยข้อความคำเตือนแต่ละแบบ จะต้องพิมพ์บนพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรตทั้งสองข้าง โดยมีการหมุนเวียนข้อความในอัตรา 1 แบบต่อ 5,000 ซอง และหนึ่งแบบต่อ 500 คาร์ตัน

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควมคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อความคำเตือนด้านข้างซองบุหรี่ชุดใหม่  มีโรคใหม่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากการสูบบุหรี่ อาทิ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งตับ การสูบบุหรี่ทำให้เป็นวัณโรคง่าย ขณะที่ข้อความคำเตือนบางแบบ ก็เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น เช่น  ข้อความคำเตือนเดิมที่ว่าควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์ เปลี่ยนเป็น ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ เนื่องจากฟอร์มาลดีไฮด์เป็นยาดองศพ และคำว่านิโคตินในควันบุหรี่เป็นสารเสพติด เปลี่ยนเป็น นิโคตินในควันบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง ข้อความคำเตือนชุดใหม่จะทำให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่รับรู้ถึงสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่มากขึ้น ทำให้ผู้สูบมีความอยากเลิกมากขึ้น และผู้ไม่สูบบุหรี่มีความคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ลดลง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 02 580 9264 และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 20 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
10 ชั่วโมง 20 นาที ago
สุรศักดิ์
13 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน