ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล

 • ครม.เห็นชอบตามที่ สธ.เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการคนใหม่ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง, นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร, นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์, นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก และ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
  2018-11-06 17:10
 • กรมควบคุมโรค จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เผยโรคนี้ป่วยง่ายและในช่วงนี้มีแนวโน้มพบผู้ใหญ่ป่วยมากขึ้น พร้อมเดินหน้า 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ส่วนประชาชนป้องกันได้ด้วยการใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
  2018-01-11 14:38
 • กรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับการป้องกันวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำยังเป็นวัคซีนขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย จำเป็นต้องใช้ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์ แนะป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายดีที่สุด
  2017-12-16 11:47
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระดมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมหารือและทบทวนแนวทางการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย หลังพบแนวโน้มของการป่วยด้วยโรคซิฟิลิสเริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆ ปี ข้อมูลล่าสุดในปี 2558 พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด (เด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี) เกือบ 100 ราย เหตุแม่ไม่ได้ฝากครรภ์ พร้อมตั้งเป้าควบคุมโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้เหลือน้อยกว่า 50 ราย ภายในปี พ.ศ.2563
  2016-12-06 20:01
 • กรมควบคุมโรค จับมือ 13 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีฯ ในกลุ่มเสี่ยง หลังพบว่าหากกินยา “เพร็พ” ทุกวัน จะป้องกันการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90 
  2016-11-16 22:22
 • กรมควบคุมโรคคว้า 9 รางวัลผลงานคุณภาพจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 59 เช่น นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน สคร. 9 นครราชสีมา, AIDS Zero Portal ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ, การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้ออหิวาต์เทียม สำนักระบาดวิทยา, คลินิก NCD คุณภาพ สำนักโรคไม่ติดต่อ, ตรวจจับ-สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศ สคร. 1 เชียงใหม่ เป็นต้น
  2016-10-07 10:45
 • กรมควบคุมโรค เผยผลดีดีซีโพล คนไทยยังมีความกลัว รังเกียจและกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีถึงร้อยละ 48.9 ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจเมื่อปี 57 ถึง 14.2% สะท้อนปัญหาตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอดส์ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจจะมาจากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมูล กรมควบคุมโรคเร่งแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
  2015-08-25 18:21
 • นสพ.ไทยโพสต์ : แชร์กระหึ่มโลกโซเชียล ดวดเหล้า-เบียร์แล้วกินนมเปรี้ยวตาม จะช่วยล้างแอลกอฮอล์ เป่ายังไงก็ไม่พบ สธ.สะดุ้ง เตือนอย่าหลงเชื่อเพราะไม่เป็นความจริง ยิ่งทำให้เมาแล้วขับชะล่าใจก่ออุบัติเหตุได้ง่าย
  2015-04-14 09:57
 • กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ข้างซองบุหรี่ 10 ข้อความใหม่ เช่น “ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ” “ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู” มีผลบังคับใช้วันที่ 30 ก.ย.นี้ ชี้จะทำให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่รับรู้ถึงสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่มากขึ้น ทำให้ผู้สูบมีความอยากเลิกมากขึ้น และผู้ไม่สูบบุหรี่มีความคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ลดลง
  2015-04-04 19:45
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากหมอกควันไฟภาคเหนือ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่นโรคหัวใจ ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง อาจเกิดอาการกำเริบหรือรุนแรงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการสูดฝุ่นละอองควันไฟเข้าปอด หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์ยาดูแลผู้ป่วย 24 ชั่วโมง           
  2015-03-25 09:56