ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคคาดการณ์ โรคคอตีบจะมีโอกาสแพร่ระบาดในไทยได้ โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมนี้ ประกอบกับการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติเข้ามาในไทย รวมทั้งมีรายงานการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 16 วันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2558 ระบุจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สัปดาห์ที่ผ่านมา พบจังหวัดพังงา มีผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กชายชาวพม่า อายุ 2 ปี มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 1 เข็มแรกคลอด จากข้อมูลปี 2557 - 2558 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคคอตีบ 26 ราย เสียชีวิต 5 ราย จากการศึกษาล่าสุดพบว่า คนไทยอายุ 20 - 50 ปี มีภูมิคุ้มกันต่อพิษของเชื้อคอตีบในระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

ทั้งนี้คาดการณ์ว่า โรคคอตีบจะมีโอกาสแพร่ระบาดในไทยได้ โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมนี้ ประกอบกับการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติเข้ามาในไทย รวมทั้งมีรายงานการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงต้องเฝ้าระวังโรคนี้ในผู้ใหญ่ โดยขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ให้ไปรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ตามภูมิลำเนาได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422