ทวงความคืบหน้า เกณฑ์เยียวยาแก้เหลื่อมล้ำฐานเงินเดือน ขรก.สธ.

Thu, 2015-08-13 15:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“กลุ่มเครือข่ายข้าราชการต้องการความยุติธรรม” ทวงถามความคืบหน้า หลักเกณฑ์การเยียวยา ขรก.สธ.ที่ได้รับความเหลื่อมล้ำ เหตุยังไม่มีมติ ครม.เห็นชอบ หลัง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558 ประกาศใกล้ครบ 3 เดือน เผยหากอีก 2 สัปดาห์ไม่คืบ เตรียมส่งตัวแทนยื่นหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม.เพื่อทวงถาม พร้อมระบุกระทบขวัญกำลังใจ ขรก.สธ. 12,000 คน ขอให้เร่งดำเนินการ 

นายธนภัทร ศรีชุม

นายธนภัทร ศรีชุม ประธานกลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม (กระทรวงสาธารณสุข) กล่าวว่า ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558 และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับข้าราชการกรณีสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ออกหลักเกณฑ์ฐานเงินเดือนข้าราชการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในระบบ ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีกลุ่มข้าราชการที่ได้รับผลกระทบ 12,000 คน แต่จนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้ครบ 3 เดือนแล้ว ปรากฎว่ายังไม่ประกาศหลักเกณฑ์การเยียวยาใดๆ ออกมา ทั้งที่คาดว่าน่าจะมีมติ ครม.อนุมัติออกมาแล้ว

นายธนภัทร กล่าวว่า วันที่ 16 สิงหาคมนี้ จะครบรอบ 2 ปีของการเรียกร้องจากการเข้ายื่นเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และจะครบ 1 ปีหลังจากที่ได้เข้ายื่นเรื่องต่อ ก.พ. ซึ่งขณะนั้นทาง ก.พ.ระบุว่าติดที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ต้องปรับแก้ก่อน แต่เมื่อการแก้ไขกฎหมายเพื่อปลดล็อกได้เรียกร้อยแล้ว ก็ควรเร่งดำเนินการเพื่อดูแลข้าราชการกลุ่มนี้ที่ได้รับความเหลื่อมล้ำมาตลอดระยะเวลา 2 ปี อย่างไรก็ตามจากนี้อีก 2 สัปดาห์ หาก ครม.ยังไม่มีการอนุมัติหลักเกณฑ์เยียวยาใดๆ ออกมา จะมีตัวแทนเข้าไปติดตามพร้อมกับยื่นหนังสือต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าเรื่องได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร ติดที่ ก.พ. หรือขั้นตอนภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

“เราติดตามทุกสัปดาห์หลังจากที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จนถึงขณะนี้เรื่องก็ยังไม่เข้า ครม. ซึ่งที่ล่าช้านั้น ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด แต่อยากขอให้เร่งดำเนินการหรือแจ้งความคืบหน้า เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจข้าราชการ สธ.จำนวน 12,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นข้าราชกลุ่มแรกๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องนี้” ประธานกลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม ระบุ

ต่อข้อซักถามว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่าจะเป็นการเตะถ่วง เพราะที่ผ่านมาการบรรจุข้าราชการ สธ. ก็ยังไม่นำเข้าพิจารณา ครม.เช่นกัน นายธนภัทร กล่าวว่า เรื่องนี้แตกต่างกันเพราะการบรรจุข้าราชการ สธ. เป็นเรื่องของ สธ.โดยตรง แต่เรื่องของกลุ่มข้าราชที่ได้รับความเหลื่อมล้ำนี้ต้องให้ ก.พ.เป็นผู้ดำเนินการเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี