วอนรัฐใส่ใจหมออนามัย ชี้รับทุกตัวชี้วัด กระทรวง กรม กอง แต่ยังเหลื่อมล้ำวิชาชีพอื่น

Sat, 2015-08-22 18:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข วอนรัฐให้ความสนใจหมออนามัยบ้าง ระบุแม้เป็นที่พึ่งด่านแรกของชุมชน ทำงานทุกนโยบายและตัวชี้วัดทั้งของกระทรวง กรม กอง สั่งการลงมา และทำตั้งแต่งานส่งเสริม รักษาเบื้องต้น ฟื้นฟู ระบาดควบคุมโรค โภชนาการ อนามัยชุมชน จนถึงอาชีวอนามัย แต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นวิชาชีพที่เหลื่อมล้ำกับวิชาชีพอื่นใน สธ.อย่างมาก พร้อมชื่นชม รายการ the giving  ช่อง work point  ถ่ายทอดวิถีชีวิตหมออนามัยให้สังคมได้รับรู้

นายริซกี สาร๊ะ เลขาชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้สังคมเมืองอาจไม่รู้จักหมออนามัย แต่ในชุมชนชนบท ล้วนรู้จักหมออนามัยเป็นอย่างดี เพราะหมออนามัยถือเป็นผู้ให้ แก่ประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง โดยอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าชาวบ้านจะเรียกหาเวลาใด การที่มีรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดชีวิตของหมออนามัยคนหนึ่ง คือ นายไพโรจน์ เขตดง หมออนามัยคลองสิบสอง จ.ปราจีนบุรี ที่ไม่เคยเกี่ยงการทำงาน พร้อมลงไปทำการรักษา ดูแลชาวบ้านที่สำนักงานหรือในชุมชนทันที ก็รู้สึกประทับใจที่รายการนี้ถ่ายทอดชีวิตหมออนามัยได้โดนใจ เพราะหมออนามัยในชุมชน แม้จะไม่ใช่แพทย์ แต่ก็ทำงานแทนแพทย์ consult (ปรึกษาแพทย์) ในการดูแลรักษาชาวบ้านตลอดเวลา แต่ส่วนตัวคิดว่า วิชาชีพหมออนามัยนั้น ถูกให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย รัฐมักจะมองว่าเป็นวิชาชีพที่ไม่ขาดแคลน รวมทั้งรัฐเองก็ทุ่มงบประมาณไปที่การรักษา มากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสวนทางกับนโยบาย  "สร้างนำซ่อม" ที่ควรเน้นการส่งเสริมสุขภาพชาวบ้าน ให้รู้จักดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้หมออนามัย ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข พยาบาล และทันตาภิบาล ซึ่งมักจะทำงานในพื้นที่ห่างไกล เป็นที่พึ่งด่านแรกของชุมชน เป็นที่รักของชาวบ้าน ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสทุกคน ทำงานทุกนโยบายทุกตัวชี้วัดที่กระทรวง และกรม กอง สั่งการลงมา ทั้งงานส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งานระบาดและควบคุมโรค งานประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น(งานรักษาพยาบาล) งานส่งต่อและฟื้นฟูสภาพ งานโภชนาการ งานอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอาชีวอนามัย ฯลฯ

“แต่อย่างไรก็ตามยังสวนทางกับสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เป็นขวัญกำลังใจ ที่ต่างกันเกือบร้อยเท่าเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นอยากให้ประชาชนและสังคมในวงกว้าง รู้จักหมออนามัย และอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ดูคลิปนี้ เผื่อจะคิดถึงหมออนามัย นักสาธารณสุขรากหญ้า ผู้ทำงานด่านหน้าให้กระทรวงสาธารณสุขด้วย” นายริซกี กล่าว

ชมรายการ the giving  ทางช่อง work point ถ่ายทอดวิถีชีวิตหมออนามัย ในตอนหมออนามัย หัวใจเพื่อประชาชน ไพโรจน์ เขตดง รพ.สต.คลองสิบสอง ปราจีนบุรี ได้ที่นี่