ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีชื่อเสียงในการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล่าสุดคว้ารางวัลมาตรฐานระดับอินเตอร์ เจซีไอ เป็นระดับโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ได้รางวัลนี้ 

วันนี้ (2 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้แก่ผู้ป่วย และเปิดอาคารโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมมอบขาเทียม โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จากการได้รับรายงานจาก นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ท่าบ่อ พลเอกสุรยุทธ์ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมในการทุ่มเทการทำงานของทีมงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ได้พัฒนาและยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ดูแลประชาชนในอำเภอท่าบ่อ และอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งผู้ป่วยต่างชาติ ที่นิยมเข้ารับการรักษา

ทั้งนี้ รพร.ท่าบ่อได้พัฒนาจนทำให้โรงพยาบาลมีชื่อเสียงในการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม มีบาดแผลน้อย ระยะพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบปกติ จนปัจจุบันมีความสามารถเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผ่าตัดนิ่วในไต มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยวันละ 750 - 800 คน

และล่าสุดเมื่อ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้พัฒนาจนผ่านการรับรองตามมาตรฐานเจซีไอ (JCI : Joint Commission International) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกที่ได้มาตรฐานระดับโลก การรับรองดังกล่าวจะเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนทุกคน ไม่ว่ามาจากไหน ระดับไหนจะได้รับการดูแลที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากลอย่าง เท่าเทียมกัน แม้จำกัดด้วยทรัพยากร ก็ยังสามารถให้บริการดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากลได้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระผู้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน และด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ให้บริการทุกคนมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน.