สุรยุทธ์ จุลานนท์

 • กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมผลักดัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ
  2018-04-02 20:26
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน ลดทุกข์เพิ่มสุข ให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีศักยภาพในการผ่าตัด เช่น มะเร็งเต้านม ไทรอยด์ ผ่าตัดมดลูก ผ่าคลอด ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน เป็นแม่ข่ายให้โรงพยาบาลใกล้เคียง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ไม่เสียเวลาเดินทางไปรักษาในเมือง
  2018-02-11 19:13
 • “หมอมงคล” เล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ซีแอลยาเอดส์ ทั้ง ครม.มีนายกสุรยุทธ์ช่วยแก้ต่างให้คนเดียว ฝรั่งชี้หน้า You are the bad guy ขณะที่รัฐมนตรีของสหรัฐฯ คนหนึ่งในยุคนั้น เชิญไปพูดคุยนอกรอบเห็นด้วยกับไทยเต็มที่ และขอให้ทำแบบนี้ต่อไปในการดูแลประชาชน
  2017-01-26 13:36
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่ง เตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขภายในกันยายน 2559 โดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรค ด้านบริการทางการแพทย์ ด้านบุคลากร และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  2016-06-06 16:40
 • องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่บูรณาการดูแลผู้พิการเชิงรุกโดยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 
  2016-03-18 13:52
 • องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ต้นแบบแพทย์แผนไทยลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามข้อ หรือกล้ามเนื้อ ลดการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม NSIAD เนื่องจากจะมีผลข้างเคียงของยา ระคายต่อกระเพาะ ไต และอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และมีปัญหากับไต
  2016-03-10 17:53
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่งได้ตั้งกองทุนออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยเบาเทาอาการของโรค ป้องกันการกำเริบ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2016-03-09 17:59
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีชื่อเสียงในการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล่าสุดคว้ารางวัลมาตรฐานระดับอินเตอร์ เจซีไอ เป็นระดับโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ได้รางวัลนี้ 
  2016-03-03 19:03
 • ภายหลัง คสช.มีคำสั่ง “ล้างบาง” บอร์ด สสส.ที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคประชาชน (เอ็นจีโอ) 7 ราย ชื่อของ นพ.พลเดช ถูกพูดถึงไม่น้อยไปกว่า นพ.ประเวศว่ากันตามตรง นพ.พลเดช คือ “มือประสาน 10 ทิศ” ของเครือข่ายตระกูล ส. ในระหว่างที่รัฐบาลทหารเรืองอำนาจ อาจพูดได้ว่า นพ.พลเดช คือผู้ที่ออกหน้าทำงานแทน นพ.ประเวศ
  2016-01-12 15:40
 • นสพ.มติชน : แล้ว "โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค" หรือที่รับรู้กันผ่าน "บัตรทอง" ก็ถูกแปรให้กลายเป็น "สายล่อฟ้า" ทางการเมืองขึ้นอย่างน่าใจหายใจคว่ำ ใจหายใจคว่ำว่า "อนาคต" จะเป็นอย่างไร แม้จะยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคยมี "ความคิด" ที่จะยกเลิก "โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค" มีแต่จะทำให้  "ดี" ยิ่งขึ้น คำว่า "ดียิ่งขึ้น" นี้แหละที่กำลังกลายเป็นปัญหา
  2015-12-29 11:38
 • โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการผลักดันในสมัย นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ออกนอกระบบเช่นเดียวกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่หลังใช้เวลากว่า 10 เดือน เร่งรัดดำเนินการ นอกจากจะไม่สามารถทำให้เป็นโรงพยาบาลออกนอกระบบแห่งที่ 2 ของประเทศแล้ว แต่ยังกลับสร้างแรงกดดันจนทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองขณะนั้นต้องลาออกในที่สุด
  2015-08-21 13:41
 • “หมอมงคล” ชี้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทย ยังพัฒนาระบบบริการไม่ทันรองรับกับความต้องการของประชาชนตามสิทธิ แม้จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่คนไทยควรได้รับการดูแลดีกว่านี้ ทุกวันนี้ยังมีปัญหาคิวนาน ผู้ป่วยล้น รพ. ขณะที่ผู้ให้บริการก็ภาระงานล้น ค่าตอบแทน สวัสดิการไม่พอ ไม่จูงใจ แนะรัฐต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ส่งเสริมบุคลากร ทั้งค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เพื่อให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของประชาชน เสนอทางออกต้องกระจายอำนาจ รพ.ออกนอกระบบ
  2015-07-29 13:13

Pages