ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่งได้ตั้งกองทุนออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยเบาเทาอาการของโรค ป้องกันการกำเริบ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้แก่ผู้ป่วย

ทั้งนี้ จากรายงานของ นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ปัว จ.น่าน ว่า รพร.ปัวได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการหายใจ จึงได้ตั้งกองทุนออกซิเจนเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีทั้งหมด 469 คน ในจำนวนนี้มีอาการระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก 131 คน ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อใช้การหายใจระยะยาว ขณะนี้พบผู้ป่วยที่มีออกซิเจน ใช้ในบ้านเพียง 30 คน และยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่มีฐานะยากไร้ไม่สามารถจัดซื้อจัดหาออกซิเจนได้เอง จึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบกำเริบอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการมีกองทุนฯ นอกจากทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วยังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้

ปัจจุบัน รพร.ปัว มีเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 32 เครื่อง เครื่องเป่าบริหารปอด 45 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย เพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคให้ลดน้อยลง ป้องกันการกำเริบของโรค คงสมรรถภาพการทำงานของปอดไว้หรือให้เสื่อมช้าที่สุด และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ทาง รพร.ปัว จึงได้จัดหาทุนและจำหน่ายเสื้อยืด เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีคุณภาพมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ และติดตามเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยที่บ้าน และประสานชุมชนเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป