น่าน

 • “น่าน” วางแนวทางผ่อนปรน “ล็อกดาวน์” เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมโควิด-19 หลังเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19
  2020-04-28 19:34
 • ราวปี พ.ศ. 2405 หมอมิชชันนารีคนแรกในล้านนา (นายแพทย์ชาร์ล์ส์ วูลแมน) เดินทางสำรวจดินแดนล้านนาเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนา ผ่านมายังเมืองน่านจึงได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่น่านโดยได้รับความร่วมมือจากข้าหลวงในท้องถิ่น ต่อมาในปี 2437 จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์มิชชันนารีน่านโดยมีหน้าที่ด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา การศึกษา และการแพทย์สมัยใหม่ ในสมัยนั้นเจ้าครองนครน่านคือเจ้าอนันตวรฤทธิเดช
  2018-04-28 13:00
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (สสจ.น่าน) ร่วมบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้ ควบคู่กับการระดมประสบการณ์ในพื้นที่และภูมิปัญญาของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย
  2018-04-24 14:54
 • ชุมชนบ้านน้ำล้อม” เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ เผยปัญหาแก้ไขได้ด้วยเครือข่าย หนุนเสริมนโยบายด้วยมาตรการชุมชน
  2017-11-24 22:10
 • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของ รพร.ปัว จ.น่าน ซึ่งได้ตั้งกองทุนออกซิเจน ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ช่วยเบาเทาอาการของโรค ป้องกันการกำเริบ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  2016-03-09 17:59
 • แชร์ว่อน ! ตร.น่าน ร่อนหนังสือนมัสการเจ้าอาวาส แจ้งข้อหาไม่ติดป้ายปลอดบุหรี่ แจงได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก นายสัญชัย ตุลาบดี นวก.สธ.ชำนาญการ สสจ.มุกดาหาร ที่มาเที่ยว จ.น่าน และพบว่า มีสถานที่กว่า 20 แห่งไม่มีการติดประกาศเครื่องหมายที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 จึงให้ดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ 20 แห่ง ใน อ.เมืองน่าน ในจำนวนนี้มีวัด 5 แห่ง
  2015-12-03 09:56
 • จ.น่านเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัยโลก 23-25 พ.ย.นี้ หลังเทศบาลเมืองน่านผ่านการประเมินและเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลำดับที่ 316 ขององค์การอนามัยโลก พร้อมเป็นต้นแบบชุมชนปลอดภัย งานประเพณีไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอุบัติเหตุ ชุมชนจัดการตนเอง การเตือนภัยและช่วยเหลือกันเองก่อนเวลาประสบอุบัติภัยน้ำท่วม
  2015-11-24 13:02
 • เสียงจากหมออนามัย อานันท์ ปัญญาโพธินันท์ จพ.สธ.ในพื้นที่ชายแดน จ.น่าน ถึง ก.พ.ที่บอกเล่าความรู้สึก หลังจากรับรู้มติ ก.พ.ยกเลิกการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งอานันท์ ระบุว่า “อยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ระดับสูง เห็นใจพวกเราที่อยู่ระดับรากหญ้า ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราด้วยครับ วันนี้ผมไม่เสียดายที่ยังไม่ได้บรรจุราชการ แต่ผมเสียใจ ที่ท่านทั้งหลายร่วมกันผลิตพวกเรามาแล้วสุดท้ายกลับมาลอยแพพวกเราไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมครับ”
  2015-06-03 12:43
 • นพ.วชิระ เผย สธ.เตรียมงบ 1,000 ล้านบาท ในปี 59 ช่วยเหลือรพ.ชายแดน แจงรพซในจ.น่าน ถูกเรียกเงินคืนจากสปสช.ทุกปี อ้างผลงานไม่พอ ส่งผลกระทบการให้บริการประชาชน สร้างความลำบากให้รพ. ด้าน นพ.สสจ.น่าน แจง รพ.ในจ.น่านมีปัญหาขาดทุนมาตลอด แต่ปรับระบบ พี่ช่วยน้อง จัดระบบการเงินการคลังรูปแบบใหม่ ลดรายจ่าย ปรับรูปแบบกระจายเงินตามความต้องการรพ. ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตรพ.ขาดทุนได้ แต่ไม่มั่นใจสถานะการเงินรพ.ในจ.น่านจะคงอยู่ระดับดีได้อีกนานหรือไม่ เหตุการจัดสรรเงินบัตรทองยังมีวิธีการหลายเรื่องที่ไม่เหมาะสม
  2015-01-27 18:05
 • สธ.ชูแนวทาง“เครือข่ายไร้รอยต่อ”จ.น่าน แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช ให้เข้าถึงบริการ เผย จ.น่านมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าถึงบริการ แต่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ จ.น่าน จึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและลดอัตราฆ่าตัวตาย ให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของรพ.ชุมชนและรพ.สต.ในรูปแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
  2015-01-26 17:44
 • การดูแลเด็กเล็ก 0-5 ปี นับเป็นยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองมีการพัฒนาการสูงสุด อันส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์
  2013-08-24 09:38