สธ.เร่งสำรวจรายชื่อ ขรก.เปลี่ยนสายงานเพื่อเยียวยา หลังได้เงินเดือนลดลง

Sun, 2016-03-13 12:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นักเทคนิคการแพทย์กรมการแพทย์โอด มีคุณสมบัติครบ แต่ปรับไม่ได้ เหตุไม่มีตำแหน่งว่างมายุบเลิก วอนองค์กรวิชาชีพช่วยแก้ปัญหา ด้าน สป.สธ.ให้หน่วยงานสำรวจรายชื่อ ขรก.ที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธค.51 และวันที่ย้ายได้รับเงินเดือนลดลง เพื่อรับการเยียวยา ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 Facebook/Medtechtoday รายงานว่า นายโยธิน ทองศิริ นักเทคนิคการแพทย์ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลน่าน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสายงาน ให้กับนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพียง 12 คน จากจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 40 คน ตามหนังสือที่ สธ. ๐๒๐๑.๐๓๙/ว๑๙๗ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาที่จำกัดให้กับผู้ที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และเฉพาะกับผู้ที่เงินเดือนตันทันที ว่า หลังจากเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้น

ภายหลังเข้ายื่นหนังสือแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อขอให้สำรวจรายชื่อข้าราชการที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และวันที่ย้ายได้รับเงินเดือนลดลง ในตำแหน่งพยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด เพื่อที่ สป.สธ.จะได้แจ้ง ก.พ.เพื่อเยียวยาต่อไป ทั้งนี้ให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 มีนาคม ศกนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะถือว่าหน่วยงานนั้น ไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายเปลี่ยนสายงานดังกล่าว

“การสำรวจรายชื่อครั้งนี้ ถือเป็นความคืบหน้ามาอีกขั้นหนึ่ง คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสำรวจรายชื่อไปแล้ว จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป” นายโยธินกล่าว และว่า การที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุคลากรกลุ่มต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำทุกวันศุกร์สิ้นเดือนร่วมกับตัวแทนวิชาชีพและชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกัน ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ซึ่งกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายกันจะได้แก้ไขไปพร้อมกัน กระทรวงสาธารณสุข คงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากรที่ทำงานมานาน

ด้าน นางบัวเพชร ศรีเพชร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาการปรับตำแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งได้ทำเรื่องเสนอกรมการแพทย์พิจารณาคุณสมบัติแล้ว ซึ่งกรมฯ แจ้งว่า มีคุณสมบัติสามารถปรับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการได้ แต่ขณะนี้กรมการแพทย์ยังไม่มีตำแหน่งว่างมายุบเลิกเพื่อเป็นค่าตอบแทนเฉลี่ยด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้นได้ และจะต้องรอคอยหาค่าตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่เหลือจากหน่วยงานอื่น ซึ่งต้องใช้เวลารอคอยอีกนานพอสมควร ตนจึงไม่สามารถปรับตำแหน่งได้ จึงอยากให้องค์กรวิชาชีพเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วย

ขอบคุณที่มาข่าว : Facebook/Medtechtoday