สบส.โปรโมทเมดิคัลฮับผ่านการบินไทย ‘คุณภาพสูง ไม่แพง รอไม่นาน เทคโนโลยีทันสมัย'

Sun, 2016-08-14 20:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินหน้าประชาสัมพันธ์เมดิคัลฮับบนสายการบินไทยทั้งในและระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินผ่านวีดิทัศน์ และนิตยสารสวัสดี เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาลและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัดสินใจเลือกบริการ ชูไทยมีความพร้อมเหนือคู่แข่ง 4 ด้าน ทั้งสถานพยาบาลคุณภาพสูง ราคาบริการไม่แพง เทคโนโลยีทันสมัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เน้นย้ำเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้าประเทศ

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้สบส.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and wellness tourism) โดยขยายความร่วมมือกับสายการบินไทย ประชาสัมพันธ์เมดิคัลฮับฯ สู่สายตาชาวโลกผ่านสายการบินไทยสายอินเตอร์ผ่านทางจอวีดิทัศน์ อินไฟล์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (In-flight entertainment) และนิตยสารสวัสดี ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเมดิคัลฮับฯ ของไทยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยสายการบินไทยได้รับทราบข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศสนองนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารของสายการบินไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนไทยรวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และได้มอบหมายให้ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี สบส.เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน      

ด้าน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ พร้อมให้บริการรักษาพยาบาล และการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งในด้านการรักษาพยาบาลนั้น ขณะนี้ไทยมีศักยภาพเหนือคู่แข่งทั้งในเอเชียหรือระดับโลก 4 ด้านหลัก กล่าวคือมีสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานระดับสากลเจซีไอ (JCI) จำนวน 52 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาสูงทั้งการรักษาพยาบาลและบริการเสริมความงาม ต้อนรับอย่างเป็นมิตรคิวรอไม่นาน ราคาบริการไม่แพงและมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยใช้เวลารักษาสั้น หายเร็ว

บริการที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติได้แก่ การตรวจสุขภาพ การผ่าตัดโรคหัวใจ การผ่าตัดศัลยกรรมความงาม และทันตกรรม เป็นต้น และยังได้เปรียบในด้านของการมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระหว่างพักฟื้น ส่วนในด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพไทยมีสถานบริการเพื่อสุขภาพ เช่น นวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย ที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายกว่า 1,600 แห่ง โดยเฉพาะนวดไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น

สำหรับการทำประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางสุขภาพผ่านทางสายการบินไทยนั้น จะทำใน 2 รูปแบบ คือเป็นวีดิทัศน์ที่มีในเที่ยวบิน หรืออินไฟล์ทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระหว่างประเทศ เพื่อเจาะและขยายตลาดเพิ่มขึ้นโดยจะเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของไทย ชูความโดดเด่นมาตรฐานโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาลและเผยแพร่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรไทย และการอำนวยความสะดวกในด้านการยกเว้นการตรวจลงตรา ระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและหมายเลขฉุกเฉิน 1669 โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม 15 จังหวัด บรรยายภาษาอังกฤษประมาณ 3 นาที ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้ตลอดการเดินทาง   

รูปแบบที่สองคือการจัดทำเอกสารแนะนำแนบในนิตยสารสวัสดีฉบับภาษาอังกฤษ มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2558 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยวรายงานมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยกว่า 29 ล้านคน ส่วนในรอบ 5 เดือนแรกปี 2559 รายงานเบื้องต้นกว่า 14 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดี่ยวกันในปี 2558 ประมาณร้อยละ 12 จึงมั่นใจว่าการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ต่างชาติจะรับรู้ข้อมูลศักยภาพบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น