ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรรมการแพทยสภาชุดใหม่ เลือก หมอประสิทธิ์ คณบดีศิริราช เป็นนายกแพทยสภาคนใหม่ แทน หมอสมศักดิ์ ที่เป็นมาแล้ว 7 สมัย

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2560 ที่ห้องประชุมกรมอนามัย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ. 2560 – 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ทั้ง 28 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ 2560-2562 ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อ นพ.วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขณะที่ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 สมัย ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ

จากการลงคะแนนลับ มติที่ประชุมเลือก ศ.นพ.ประสิทธิ์ เป็นนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2560-2562 แทน

ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ได้รับเลือกเป็นอุปนายกแพทยสภาคนที่ 1

และ พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ได้รับเลือกตั้งเป็น อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2

ทั้งนี้ นายกแพทยสภาจะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแพทยสภา ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ภายใน 30 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด