ผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.หลายพื้นที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์ ฉ.11 เหตุตีความไม่ตรงกัน

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ระบุ ปี 60 พบผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.หลายพื้นที่ ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ฉบับ11 เหตุจากการตีความแต่ละพื้นที่ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ทั้งงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่หลายพื้นที่ให้วิธีเฉลี่ยหาร 7 เดือนเท่ากัน เตรียมรวบรวมปัญหาหารือ สธ. แก้ความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทน

จากการณีที่มีกลุ่มลูกจ้าง รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ รพ.ประจำอำเภอต่างๆ เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.อุบลราชธานี เนื่องจากไม่ได้ค่าตอบแทนตามประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11

นายริซกี สาร๊ะ

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส. และกรรมการยุทธศาสตร์ชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัญหาค่าตอบแทน สธ. ฉบับที่ 11 นั้น ในสวนของชมรมฯ อยู่ระหว่างการติดตาม เนื่องจากในส่วนของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีหลายพื้นที่มีปัญหาไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบตามที่ประกาศกำหนด ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาการตีความที่ไม่ตรงกัน อาจมาจากนิยามในประกาศที่ไม่ชัดเจน ซึ่งในประเด็นนี้ได้หารือกับทางกลุ่มงานนิติกรกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความชัดเจน และจะมีการทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุเกิดจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการตัดบางกลุ่มที่ต้องได้รับค่าตอบแทนตามประกาศฉบับที่ 11 ออก ซึ่งกลุ่มไหนไม่ออกมาร้องเรื่องก็เงียบ

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า ขณะนี้มีการไม่ปฏิบัติตามค่าตอบแทนฉบับที่ 11 ในหลายพื้นที่ เช่น การไม่ให้ค่าตอบแทน 100% หรือครบ 12 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับกันเพียงแค่ 7-8 เดือนเท่านั้น เพราะด้วยเงินที่ไม่พอ โดย รพ.ใดที่มีเงินบำรุงก็จะสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะที่บาง รพ.ใช้วิธีการเฉลี่ยรับค่าตอบแทน 7 เดือนเท่ากันหมด วิธีการนี้ มองว่าไม่เป็นธรรมกับ รพ.สต. เนื่องจากใน รพ.มีหลายวิชาชีพ ทั้งยังมีความต่างของค่าตอบแทนที่เหลื่อมล้ำกันมาก โดยบางวิชาชีพได้ค่าตอบแทนสูงถึง 60,000 บาท ขณะที่เพดานค่าตอบแทน รพ.สต.ระดับ 2 อยู่ที่ 4,500 บาท ส่งผลให้ รพ.สต.ที่เป็นเครือข่าย รพ.รวมแล้วอาจได้ค่าตอบแทนไม่ถึงร้อยละ 15 ของเงินค่าตอบแทนทั้งหมด

นายริซกี กล่าวว่า ส่วนกลุ่มที่มีการตีความไม่ตรงกันในการได้รับค่าตอบแทนนั้น อาทิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปริญญาตรี (จพ.ป.ตรี) ที่ถูกแต่งตั้งให้ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการหรือนักการแพทย์แผนไทย หากไมได้เป็นข้าราชการก็จะไม่ได้รับ เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขเภสัชกรรม ซึ่งไม่ใช่สายงานตรงก็จะถูกตีความไม่ได้รับเช่นกัน นอกจากนี้ตามหลักการทั้งกลุ่มงานบริการและกลุ่มงานสนับสนุนต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ที่ผ่านมากลุ่มงานสนับสนุนที่ได้รับค่าตอบแทน มีเพียงใน รพ.เท่านั้น โดยกลุ่มงานสนับสนุนใน รพ.สต.ไม่ได้รับ

“ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 แม้ว่าทางนิติกรจะมีการทำหนังสือซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดการตีความที่ตรงกัน แต่ตราบใดที่ยังมีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ และยังมีการตีความที่ไม่เป็นคุณกับผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนนี้ก็จะไม่จบ ซึ่ง สธ.จำเป็นต้องมีการปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ขณะเดียวกันงบประมาณควรมีการจัดสรรจากส่วนกลางลงมาเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเบียดบังงบประมาณในพื้นที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทางชมรมฯ จะมีการรวบรวมปัญหาค่าตอบแทนตามประกาศฉบับที่ 11 ตลอดในปี 2560 มาพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในบุคลากรสาธารสุขต่อไป” นายริซกี กล่าว

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 52 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 15 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 43 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 59 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
13 ชั่วโมง 52 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 15 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 43 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
19 ชั่วโมง 59 นาที ago
กลับด้านบน