สปสช.ยืนยันวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไม่ขาดช่วง จัดส่งทันตามแผนการฉีด มิ.ย.-ส.ค.61

Fri, 2018-03-30 09:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.ชี้แจงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนหญิง ป.5 ปีการศึกษา 60 ได้จัดหาและจ่ายให้ผู้รับผิดชอบฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ม.ค. 61 ส่วนเข็มที่ 1 สำหรับปีการศึกษา 61 อยู่ระหว่างจัดหา บริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยืนยันจัดส่งได้ทันตามแผนการฉีดใน มิ.ย.- ส.ค. 61

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีข่าววัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหมดสต๊อกว่า ยืนยันว่าไม่มีปัญหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่ฉีดสำหรับเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามชุดสิทธิประโยชน์หมดสต๊อกหรือขาดช่วงแต่อย่างใด ขณะนี้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับฉีดในเด็กหญิง ป.5 เข็มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 480,000 โดส และอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนอีก 780,000 โดส โดยบริษัทผู้ผลิตวัคซีนยืนยันว่ามีวัคซีนจำหน่ายให้ประเทศไทยและสามารถจัดส่งได้ตามแผนปกติ ต่อการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวานนี้ (28 มีนาคม 2561)

โฆษก สปสช. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กรมควบคุมโรคกำหนดให้ต้องฉีดทั้งหมด คนละ 2 เข็ม และฉีดในเด็กหญิง ป. 5 โดยเข็มแรกของแต่ละรุ่นอายุจะเริ่มฉีดในเทอมการศึกษาแรก ระยะเวลาที่จะฉีดอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม และฉีดอีกครั้งในเทอมการศึกษาที่ 2 การฉีดที่โรงเรียนในกรณีนี้จะเป็นการฉีดที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากที่สุด ซึ่งขณะนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นป.5 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดหาและจ่ายให้ผู้รับผิดชอบฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมกราคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 480,000 โดส ส่วนเข็มที่ 1 สำหรับเด็กนักเรียนหญิง ป. 5 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 780,000 โดส อยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยืนยันว่าสามารถจัดส่งได้ทันตามแผนการฉีดในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561 (ซึ่งเป็นเทอมแรกของปีการศึกษา 2561 นี้) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า จะมีวัคซีนเข้ามาเพียงพอและทันต่อการใช้แน่นอน

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเข้าใจว่ากระแสข่าวที่ว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกขาดสต๊อกนั้น อาจจะอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาวัคซีน เนื่องจากมีหลายประเทศต้องการใช้วัคซีน ดังนั้นการที่บริษัทวัคซีนจะยืนยันจำนวนที่สามารถจัดส่งได้จึงต้องใช้เวลา ซึ่งบริษัทก็สามารถยืนยันวัคซีนที่จะจัดหาให้ไทยได้อีก 780,000 โดส เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฉีดให้ ดญ.ป.5 ขาดช่วง ข้องใจ ถูกหลอกหรือเต็มใจให้หลอก

สธ.ยืนยันวัคซีนมะเร็งปากมดลูกทั้ง 2 ชนิด ประสิทธิภาพป้องกันโรคไม่ต่างกัน

Add new comment