ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข ขอให้กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เช่นอาจจะกำหนดตำแหน่งเป็น นักสาธารณสุขชุมชนหรือนักสาธารณสุขวิชาชีพ พร้อมปรับปรุงสิทธิประโยชน์อิงกับวิชาชีพอื่นๆของกระทรวง ไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน

นายริซกี สาร๊

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า วันที่ 31 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล ประธานสมาพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้เปลี่ยนตำแหน่งแก่นักวิชาการสาธารณสุขที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุข

นายริซกี กล่าวว่า วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นวิชาชีพที่ 8 ของกระทรวงสาธารณสุข มีการยกระดับสมรรถนะ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ มีกฎระเบียบจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพ มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเต็มตัวแล้วกว่า 20,000 คน และกำลังรอสอบอีก 20,000 กว่าคน แต่ตำแหน่งที่ใช้อยู่เป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งเป็นตำแหน่งที่หลายสายงานเข้ามาใช้ได้ ไม่ใช่ตำแหน่งเฉพาะ ทำให้กลุ่มที่มีใบประกอบวิชาชีพตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2556 เสียสิทธิไปหลายประการ

ทางสมาพันธ์ฯจึงขอให้มีการกำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เช่น นักสาธารณสุขชุมชนหรือนักสาธารณสุขวิชาชีพ เทียบเคียงได้กับพยาบาลที่เดิมเป็นพยาบาลเทคนิค พอมีใบประกอบวิชาชีพก็เป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือนักจิตวิทยา ถ้ามีคุณสมบัติครบก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิค เป็นต้น

"ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งก่อนถ้าไม่เปลี่ยนมันอาจมีดราม่า ที่ใกล้เคียงที่สุดเช่น ฉ.11 ทางกลุ่มกฎหมายของกระทรวงได้เรียกไปหารือว่าจะเริ่มแบ่งว่านักวิชาการสาธารณสุขที่ได้ใบประกอบวิชาชีพจะได้ค่าตอบแทนระดับหนึ่ง คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็จะได้อีกเรตหนึ่ง มันก็จะมีปัญหาตามมาว่าเอาเกณฑ์อะไรมาจับ เพราะบางคนไม่สามารถสอบวิชาชีพนักสาธารณสุขได้ เช่น เป็นพยาบาลหรือนักกายภาพบำบัดที่ย้ายมาใช้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเขาก็มีสภาวิชาชีพอยู่แล้ว ตรงนี้เราไม่ได้ไปลดอะไรของนักวิชาการสาธารณสุข แต่ขอเปลี่ยนตำแหน่งที่เป็นชื่อเฉพาะวิชาชีพ เพื่อรักษาสิทธิของสมาชิกสภาวิชาชีพ" นายริซกี กล่าว

ขณะเดียวกัน ในฐานะที่มีองค์กรวิชาชีพ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีผู้ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวนหนึ่ง เมื่อเทียบเคียงกับกลุ่มวิชาชีพของกระทรวง เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือเทคนิคการแพทย์ ก็จะมีค่าตอบแทนวิชาชีพด้วย ในส่วนของนักวิชาการสาธารณสุข เดิมไม่ได้เป็นวิชาชีพ แต่เมื่อยกระดับเป็นวิชาชีพแล้ว สิทธิต่างๆต้องอิงกับวิชาชีพอื่นๆด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกัน

นายริซกี กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ทางสมาพันธ์ฯจะยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรี ถึงสำนักงานข้าราชการพลเรือน ตลอดจนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักวิชาการสาธารณสุขชุมชนอยู่ในหน่วยงานเหล่านี้ด้วย