ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โฆษก สธ. ยันกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพทุกมิติ ส่งเสริมไม่ให้ป่วย แต่ป่วยแล้วต้องได้รับการดูแล ขออย่าพยายามนำกิจกรรมระดมทุนให้ รพ. ไปเชื่อมโยงการบริหารงบประมาณ หรือการทำงานของบุคลากร ย้ำ! เป็นคนละเรื่องกัน  ชี้ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมและการมีจิตศรัทธาบริจาคของประชาชน เป็นสิ่งที่ดี เป็นการทำความดีที่ไม่ควรถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง

 

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีผู้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หากบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายประจำ เพิ่มการลงทุนด้านสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้บริการ จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยน้อยลงและทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ว่า กระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยและให้ความสำคัญในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยให้มีสุขภาพที่ดี ขณะที่ผู้ที่ป่วยแล้วก็ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

“ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประชาชนมีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก มีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างกิจกรรมก้าวท้าใจ ขณะนี้เป็นซีซั่นที่ 4 แล้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมเกือบ 5 ล้านคน” นพ.รุ่งเรือง กล่าว

นพ.รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า ในด้านการรักษาพยาบาล มีการพัฒนาจนก้าวหน้าไปอย่างมากเช่นกัน ทั้งการพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการรักษาจากระดับชุมชนไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบไร้รอยต่อ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเรื่องระบบนัดหมายแพทย์ ระบบคิว เพิ่มความรวดเร็วและลดความแออัดในสถานบริการ โดยเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคเดิม ได้มีการพัฒนาต่อยอดจนทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการแพทย์ขั้นสูงได้มากขึ้น สะดวกขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เช่น การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ที่ให้สิทธิผู้ป่วยรับบริการโดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่ม และยังขยายหน่วยบริการไปถึงระดับอำเภอ ผู้ป่วยไปใช้บริการได้ใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและญาติได้อย่างมาก

“ขณะนี้มีความพยายามนำการทำกิจกรรมระดมทุนให้โรงพยาบาล ไปเชื่อมโยงกับการบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข หรือการทำงานของบุคลากร ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมและการมีจิตศรัทธาบริจาคของประชาชน เป็นสิ่งที่ดี เป็นการทำความดีที่ไม่ควรถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมือง” นพ.รุ่งเรืองกล่าว

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

-  “อนุทิน” ตอบปม “หญิงหน่อย” ชี้ผิดหวังระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค หากบริหารดีไม่ต้องรอบริจาค 

เสียงสะท้อน "หมอ" กับ 30 บาทรักษาทุกโรค ทำคนไม่ดูแลสุขภาพ เพิ่มภาระงานแพทย์จริงหรือ...

สธ.แก้ปัญหาชั่วโมงการทำงาน “หมอ-พยาบาล” เผยโรดแมปแผน 3 ระยะ เบื้องต้นมอบผู้ตรวจราชการฯดำเนินการ