ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 16 เตียง เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาด้นสุขภาพจิตอย่างครบวงจร มีระบบรับส่งต่อเป็นเครือข่ายไร้รอยต่อ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมีความสุ

วันนี้ 3 สิงหาคม 2566 ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการเฉพาะด้านผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะก่อความรุนแรง 

มีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการได้เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด จำนวน 16 เตียง มีจิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้การดูแล รองรับผู้ป่วยในพื้นที่และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนเป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ครบวงจร ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยให้สามารถกลับคืนสู่ชุมชนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ครอบคลุมแล้วทุกจังหวัด และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต รวม 5,617 แห่ง รวมถึงจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว 439 แห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ข้อมูลจากคลินิกจิตเวชและยาเสพติด พบว่า ในปี 2565 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจำนวน 22,481 ราย ส่วนใหญ่จากอาการ โรคจิต ซึมเศร้า วิตกกังวล ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับส่งต่อ 292 ราย เป็นผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน 24 ราย ให้การดูแลผู้ป่วยในเฉลี่ย 18 ราย/วัน ส่วนงานบำบัดยาเสพติด มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 253 ราย สูงสุด 
3 ลำดับแรก ได้แก่ สุรา ยาบ้า และกัญชา