ไทย-สหรัฐฯหารือความร่วมมือสาธารณสุข

Wed, 2013-06-19 13:06 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นางแคทลีน เซบีลีอัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการสังคม สหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ความพยายามในการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการลดผลกระทบในระบบสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ โดยสหรัฐฯได้ชื่นชมประเทศไทยที่ดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนทุกคนจนประสบผลสำเร็จ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556