ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการในความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เดนมาร์ก ด้านการพัฒนาศักยภาพ โครงการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ การฝึกอบรม โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมหารือ ที่ห้องรับรอง1 ชั้น1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข