Taxonomy term
 • Saturday, August 10, 2019
  10:54
  พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง ระบุ โจทย์คือลดความแออัดใน รพ. ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศ ด้าน “อนุทิน” แถลงนโยบายเน้นให้บริการแบบ One Stop Service ยกระดับการบริการ อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงการรักษา สนับสนุนใช้สินค้าไทย สร้างรายได้ให้คนไทย
  2019-08-10, 10:54
 • Thursday, August 08, 2019
  12:05
  “รมว.สธ.อนุทิน-รมช.สธ.สาธิต” มอบนโยบายสาธารณสุข 5 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง”
  2019-08-08, 12:05
 • Thursday, July 18, 2019
  14:38
  “อนุทิน” จับมือ “สาธิต” รับตำแหน่ง รมว.-รมช.สธ.เป็นทางการ มอบทิศทางการทำงานก่อนให้นโยบายหลังนายกฯแถลงนโยบายรัฐบาลอีกสัปดาห์ ลั่นเดินหน้า “กัญชา” เน้นประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมดัน “กัญชง” อีก ประกาศแก้ปัญหาอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข ปรับปรุง รพ.สต.ให้ดี
  2019-07-18, 14:38
 • Saturday, March 16, 2019
  09:06
  ‘อนุทิน’ ฉีกเสนอบรรจุพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ สปสช. แก้ปัญหารอบรรจุข้าราชการ 5 พรรคย้ำนโยบายลดภาระงานหมอ-ใช้เทคโนโลยีช่วยลดคิวผู้ป่วย
  2019-03-16, 09:06
 • Friday, December 23, 2016
  18:34
  ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไทยมีขึ้นครอบคลุมคนไทยทุกคนนับตั้งแต่มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2545 แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติหรือบุคคลที่ยังมีปัญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นับว่ามีอุปสรรคและความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
  2016-12-23, 18:34
 • Thursday, December 22, 2016
  18:28
  นโยบายด้านสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2556 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่องการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม นับได้ว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณสุขสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยค่อนข้างมาก กล่าวคือ
  2016-12-22, 18:28
 • Thursday, October 27, 2016
  20:35
  การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานและการตอบสนองของนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2559 ได้สะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินการระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย
  2016-10-27, 20:35
 • Tuesday, October 25, 2016
  20:30
  ระเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวมากเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพคนต่างด้าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกรัฐบาล โดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
  2016-10-25, 20:30
 • Thursday, December 17, 2015
  14:18
  กระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงา 10 นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
  2015-12-17, 14:18
 • Tuesday, August 04, 2015
  09:51
  The Conversation : หากพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้ได้รับบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อตนเองและสภาพแวดล้อมการทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และรั้งพยาบาลให้ยังคงอยู่ในภาคบริการสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ต่อไป อันจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดีพยาบาลจำนวนมากยังคงมองว่าตนถูกกันออกจากกระบวนการร่างนโยบาย เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในความชำนาญทางคลินิกของตน และแม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการยกระดับตัวตน บทบาท  และอิทธิพลของพยาบาลในกระบวนการร่างนโยบาย ทว่าการมีส่วนร่วมของพยาบาลก็ยังคงไม่ราบรื่นไปเสียทีเดียว
  2015-08-04, 09:51

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 9 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 59 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 9 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 32 นาที ago
Phawit Jitsabai
15 ชั่วโมง 59 นาที ago
กลับด้านบน