คสช.

 • เครือข่ายผู้ป่วยบุกทำเนียบ ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงบิ๊กตู่ ปลด นพ.ณรงค์ ออกจากปลัดสธ. แจง 4 เหตุผล ใช้อำนาจปลุกระดมข้าราชการสร้างความแตกแยกในสธ. เอาความเจ็บป่วยประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อมาต่อรอง ไม่สนองตอบนโยบาย ท้าทายรมว.สธ. ไม่ลงพื้นที่ ไม่ร่วมประชุม ชี้ 2 ปีของปลัดสธ.สร้างแต่ความวุ่นวาย ทั้ง 3 เดือนหลังที่มีรัฐบาลจากคสช.ก็ท้าทายผู้บังคับบัญชา ด้านนพ.รัชตะหาทางแก้ปัญหาอีกรอบ นัด ปลัดสธ. เลขาธิการสปสช. และดร.คณิศ ในฐานะประธานอนุกก.การเงินการคลังหารืออีกครั้ง 5 ม.ค.
  2014-12-30 12:57
 • โพสต์ทูเดย์-ในที่สุด ความขัดแย้งในวงการหมอ ก็ลากยาวข้ามปี และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่าย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และขั้วตรงข้ามอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - เอ็นจีโอ "เทหมดหน้าตัก" ไม่สนแล้วว่าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
  2014-12-30 09:10
 • นสพ.ไทยรัฐ : ปมปะทะขัดแย้งระหว่าง สธ.กับ สปสช.)ดูจะร้าวลึก เดินหน้าคู่ขนานในการแก้ปัญหา ยากที่จะหาจุดบรรจบได้ วันนี้ กุญแจไขปัญหา...คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสป.สธ.ก็ไม่ได้ผล คงต้องตีกลับไปที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ในฐานะผู้บังคับบัญชาของทั้งสองหน่วยงาน เร่งเข้ามาช่วยคลี่คลายหรือไม่อย่างนั้น อาจต้องให้ คสช.ยื่นมือเข้ามาคืนความสุขให้กับประชาชน ทากาวปิดรอยร้าว...รูโหว่ระบบบริการสุขภาพคนไทยที่เกิดขึ้นแบบถึงลูกถึงคน
  2014-12-24 20:18
 • จากแนวนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ ในด้านสาธารณสุขนั้น มีแนวนโยบายให้ปรับปรุงการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงบริการให้มากขึ้นของประชาชน ได้แก่ การให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ด้วยการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไปช่วยให้บริการ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งแพทยสภาได้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรม พบว่ามีกฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงเพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนดีขึ้น ให้บุคคลากรมีความมั่นใจว่า เมื่อให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วจะไม่ต้องถูกเป็นจำเลยในศาล 
  2014-12-18 10:08
 • ประชาคมสธ.มีมติส่งข้อมูลให้องค์กรกลางตรวจสอบการใช้งบสปสช. ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลปกครอง และคสช. เตรียมอุทธรณ์คำสั่ง หมอรัชตะ ตั้งคกก.แก้ปัญหารพ.ขาดทุน เหตุรองเลขาธิการสปสช.ที่เป็นคู่ขัดแย้งเป็นเลขานุการ ทั้งส่วนประกอบของคกก.ไม่น่ามีอำนาจถูกต้อง ไม่แน่ใจหมอรัชตะต้องการอะไร เพราะสธ.เสนอทางแก้ไขไปแล้ว ในฐานะเจ้ากระทรวงควรรับฟัง แต่เมื่อเข้าบอร์ดสปสช. กลับถูกต้าน หาว่าสธ.บริหารไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่ปัญหาเพราะจัดงบไม่เป็นธรรม เผยสิงห์บุรี นครนายกเหลืองบรักษาหลักร้อยบาทต่อคนเท่านั้น
  2014-12-17 18:11
 • ความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างสธ. กับ สปสช.ไม่ใช่เพิ่งเกิด หากแต่เพิ่งปรากฏเป็นรูปธรรมชัดในช่วงกลางปี 57 เป็นต้นมาตั้งแต่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) ถือกำเนิดขึ้นในปี 45 บทบาทของ สธ.ก็ถูกลดทอนลงเป็นเพียง “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น ส่วนงบประมาณมหาศาล (เดิมอยู่ที่ สธ.) กลับโอนถ่ายไปยัง สปสช.ในฐานะ “ผู้ซื้อบริการ” ให้เป็นผู้ถือครอง สภาพการณ์เช่นนี้ ทำให้ผู้ถือเงินอย่าง สปสช.มีอำนาจต่อรองกับ สธ.ได้อย่างไม่หวั่นเกรง ขณะที่ สธ.ก็ระอุด้วยความไม่พึงพอใจมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
  2014-12-13 19:35
 • นสพ.บ้านเมือง : “องค์กรมหาชน หรือ เขตสุขภาพ” ทั้งสองแนวทางน่าจะเป็นทางเลือกของสถานบริการที่มีอยู่ในสธ.ในปัจจุบัน หากเลือกที่จะเป็นองค์กรมหาชนเพิ่มมากขึ้น ในทุกเขตหรือทุกรพ.ที่มีโอกาส แล้วรพ.ที่เหลือจะอยู่อย่างไร จะให้บริการผู้ป่วยได้ในทุกพื้นที่หรือไม่ จะยิ่งเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรหรือไม่ รพ.ใหญ่ที่ออกนอกระบบน่าจะได้เปรียบ รพ.ที่เหลือที่ดูแลประชากรที่เหลือจะกลายเป็นรพ.หรือประชาชนชั้นสองหรือไม่ เป็นข้อที่น่าคิดทีเดียว แนวทางเขตสุขภาพจะเป็นทางที่ดีกว่า ที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขต มีระบบบริการที่มีขนาดที่เหมาะสม ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาบริหารจัดการร่วมกัน จัดบริการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้ทั้งระบบ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจกันหรือยังว่าจะเดินทางใด ?
  2014-12-12 15:50
 • มติชน -เครือข่ายขรก.สธ. 3 สายงาน ‘พนง.เภสัชกรรม-สธ.ชุมชน-ทันตาภิบาล’ 2,000 คน บุกสธ.วันนี้ เรียกร้องปรับเพิ่มเพดานระบบนักวิชาการสธ. แจงตำแหน่ง-เงินเดือนตัน ไม่มีความก้าวหน้า
  2014-12-08 10:40
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : นโยบายสำคัญที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปั้นมากับมือก็คือการจัดทำ "เขตบริการสุขภาพ" ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ข้ามมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ปลัดณรงค์ยังยืนยันว่า เขตสุขภาพของเขายังคงเดินหน้าเต็มกำลัง และ คสช.เองก็เห็นด้วยกับการบริหารจัดการในรูปแบบเขตขณะนี้
  2014-11-23 12:47
 • “พยาบาล” พ้อ งานหนัก แถมถูกลิดรอนสิทธิที่ควรจะได้ ทั้งหน่วยงานหลักไม่เหลียวแล รวมตัว ตั้ง “สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย” เรียกร้อง 5 ข้อ ขอ “ความก้าวหน้าขึ้น C8 ได้ ไม่ตันที่ C7-เพิ่มค่าตอบแทน-สัดส่วนเป็นผู้บริหาร-บ้านหรือห้องพักสำหรับเวรดึก เงินชดเชยเสียชีวิต-บรรจุเป็นข้าราชการ” เผย เตรียมวางแผนฟ้อง คสช. หลังเรียกร้องที่สธ.มาหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล
  2014-11-12 18:16
 • "หมอดำรัส"ปูดตรวจเจอข้อมูลซื้อยาล้างไต 3 หน่วยงานไม่ตรงกัน แถมยังสั่งซื้อฉุกเฉินช่วงปลายปี ด้าน"พญ.อรพรรณ์"ซัดปลด "หมอสุวัช"พ้นผอ.เภสัช แค่ปาหี่ แนะ "คสช."ไม่ควรฟังความข้างเดียว ชี้ขาที่ขาดเป็นยาตลาด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของอภ.
  2014-11-01 15:00
 • ปมปลดหมอสุวัชพ้นอภ. ไม่จบ หมออำพล หนึ่งในบอร์ดอภ. และกรรมการสรรหาผอ.อภ.คนใหม่ โพสต์ Facebook เดือด ซัดสื่อมโนไปเอง หลังเขียนบทความวิเคราะห์การปลดหมอสุวัชเชื่อมโยงกับกระแสความขัดแย้งในสธ. แจงยิบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองในสธ. ตัดสินตรงประสิทธิภาพของการทำงาน ชี้ วิเคราะห์ให้ร้าย มโนไปเอง ไม่มีความรับผิดชอบ  ย้ำสื่อที่ดีต้องสร้างสรรค์
  2014-10-28 19:05

Pages