งบค่าเสื่อม

 • สปสช.เตรียมออกประกาศ เปิดช่อง รพ. ดึงงบค่าเสื่อมปรับปรุงพื้นที่ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมืแพทย์ รับมือผู้ป่วย COVID-19 ขณะที่ ครม.อนุมัติงบกลาง 3.26 พันล้านแล้ว หนุนกองทุนบัตรทองรับมือ COVID-19 เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช.เร่งจัดสรรกระจายงบให้ รพ.โดยเร็ว
  2020-03-26 19:43
 • สปสช.จัดสรรงบค่าเสื่อม ซ่อมบำรุงและลงทุนบริการการแพทย์ หนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการรักษาต่อเนื่อง เผย ปี 61 บอร์ด สปสช.อนุมัติงบกว่า 6 พันล้านบาท กระจายให้หน่วยบริการบัตรทองทั่วประเทศแล้ว หน่วยบริการสังกัดสป.สธ. 5,394.10 ล้านบาท ขณะที่หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน 885.59 ล้านบาท
  2018-01-04 15:57
 • คลินิกชุมชนอุบอุ่น ร้อง ผลกฤษฎีกาตีความงบค่าเสื่อมกระทบหน่วยบริการปฐมภูมิ เหตุทำ สปสช.ออกหลักเกณฑ์รายการห้ามจ่าย ทั้งคอมพิวเตอร์ แอร์ รวมถึงเช่าอาคาร ซ้ำติดล๊อคระเบียบเดิมห้ามใช้งบข้ามหมวด ทำหน่วยบริการนำงบเหลือใช้ หนี้ส่งต่อ รพ.ไม่ได้ ร้อง รมว.สธ.แก้ปัญหา เหตุเกินอำนาจ สปสช.ที่จะจัดการได้
  2016-03-01 12:12
 • บอร์ดสปสช.อนุมัติงบค่าเสื่อม 5,000 ล้านบาทในปี 58 ให้สปสช.โอนให้รพ.ภายใน พ.ย.นี้ โอนตรง 80% ส่วนอีก 20% ให้สธ.พิจารณา เร่งรพ.ต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จใน 1 ปี มีมตินำดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากธนาคาร 100 ล้านบาทมาดำเนินงานตอบสนองนโยบาย รมว.สธ. เช่น สุขภาพปฐมภูมิ ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน
  2014-10-16 19:03
 • มติชน -เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาการกระจายงบค่าเสื่อม (งบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ) ที่ต้องลงไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ยังไม่แล้วเสร็จ และค้างคามานาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2556 มีประมาณ 500 กว่าล้านบาท งบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556 ใช้เงินไปร้อยละ 30 ยังขาดอีกประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้เหตุผลว่า ไม่สามารถกระจายงบประมาณดังกล่าวได้ เนื่องจากติดปัญหาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงว่าอาจไม่เข้าข่ายงบ ค่าเสื่อม ซึ่งตรงนี้ สธ.ส
  2014-09-01 11:24
 • รองวชิระแจงกระจายงบค่าเสื่อมอยู่ระหว่างดำเนินการ ยันไม่ใช่ไม่ให้งบค่าเสื่อม แต่ทุกอย่างต้องเป็นตามขั้นตอน เผยงบค่าเสื่อมีปี 56 เหลืออยู่ 100 ล้าน ใน 3 จังหวัดที่ยังมีปัญหาเพราะถูกสตง.ทักท้วง ขณะนี้ดำเนินการแล้ว คาด 1-2 สัปดาห์เรียบร้อย ส่วนงบค่าเสื่อมกว่าพันล้านของปี 57 กระจายให้แต่ละเขตไปแล้วรวมกว่า 800 ล้าน อีก 200 ล้าน สธ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรเอง
  2014-08-03 19:36
 • ไทยโพสต์ - ปลัด สธ.ยื่นโนติสให้ สปสช.ยกเลิกบัญชี 6 หรือระเบียบการจัดสรรเงินภายใน 15 วัน ยันทำในฐานะบอร์ดคนหนึ่ง รองเลขาธิการ สปสช.ยันยกเลิก นพ.สสจ.เป็น ผอ.สาขาฯ ทำได้ แพทย์ชนบทเผยพฤติกรรม สธ.ส่ออยากงาบดึงงบส่วนกลางไปบริหารเอง
  2014-04-10 08:51
 • เลขาธิการสปสช. ข้องใจ สธ.ให้ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายงบบัญชี 6 ถามจะมีประโยชน์ต่อการบริการประชาชนอย่างไร เพราะงบบัญชี 6 มีทั้งค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบตามมาตรา 41 เสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง งบค่าเสื่อม หากยกเลิกจะมอบหมายให้ใครทำ ที่สำคัญหากจะยกเลิกระเบียบใดๆ ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด สปสช.เพื่อออกเป็นมติ
  2014-04-08 09:06
 • "เกรียงศักดิ์" แฉขบวนการงาบงบค่าเสื่อม ขยายกินถึงเขตตรวจราชการสาธารณสุขกว่า 1,500 ล้านบาท แพทย์ชนบทเตรียมรวมพล จุดเทียนให้แสงสว่างหน้ากระทรวงหมอ 2 ก.ค.นี้ พร้อมหอบหลักฐานส่ง สตง. ผู้ตรวจการฯ และ ป.ป.ช. ด้านแหล่งข่าว ส.ส.จ.ขอนแก่น เผยคนมีอำนาจใน สธ.เตรียมเช็คบิล ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท พร้อมส่งคนยุติการเปิดโปง
  2012-06-28 18:00
 • ชมรมแพทย์ชนบทเดินหน้าแกะรอย “งบค่าเสื่อม”...กระทรวงสาธารณสุขชนิดไม่กะพริบตา เพราะเกี่ยวพันกับความไม่โปร่งใสที่อาจจะส่อเจตนาเอื้อให้เกิดการทุจริตได้
  2012-06-23 12:22