ทรามาดอล

 • อย.ร่วมกับ ปปส.และทหาร บุกจับร้านขายยา จำหน่ายทรามาดอล และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้วัยรุ่นนำไปใช้ในทางที่ผิด พบผู้ขายไม่ใช่เภสัชกร ดำเนินการยึดของกลางมูลค่ากว่า 2 แสนบาท พร้อมเสนอคณะกรรมการยายกเลิกใบอนุญาตขายยา และส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรประจำร้าน
  2017-12-12 19:44
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนภัยยาปลอม จำนวน 1 รายการ คือ PACMADOL เลขทะเบียน 1A 435/56 โดยผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก Lot.No. 13536 Mfg. 281113 Exp. 181117 คือยาปลอม
  2017-03-03 13:33
 • นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ธุรกิจยาเอกชน หวั่นประชาชนเข้าถึงยายากขึ้น หลัง อย.ออกมาตรการเข้มงวดซื้อยาแก้ปวด ยาแก้ไอ-แก้แพ้ ป้องกันนำไปผสมเพื่อเสพ ทั้งจำกัดการขาย แจ้งชื่อผู้ซื้อ และจัดทำบัญชีการขยาย ชี้เพิ่มภาระเกินจำเป็น แนะควรยกระดับยาทรามาดอลเป็นยาเสพติดให้โทษ และควบคุมผู้นำเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อป้องกันลักลอบผลิตและขาย
  2015-08-08 17:36
 • อย. โชว์จับ 6 ร้านขายยาผิดกฎหมาย หลังได้รับแจ้งขายยาแก้ปวดทรามาดอล-ยาน้ำเชื่อมแก้ไอให้เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี ชี้เสี่ยงนำไปทำเครื่องดื่มมึนเมาและยาเสพติด ระบุยังไม่ยกระดับยา หวั่นกระทบการเข้าถึงของประชาชนที่จำเป็น
  2014-05-01 08:55
 • อย. จัดประชุม ระดม 5 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติสำ หรับผู้รับอนุญาต และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อควบคุมการจำหน่ายยาทรามาดอล (Tramadol) ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเตือนอันตรายของยา
  2013-08-31 14:44
 • หากยังจำข่าวครึกโครมกรณี "ยาซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม" (Pseudoephedrine) ที่สูญหายไปจากโรงพยาบาลจำนวนมาก และเชื่อว่าอาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จนถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 จากที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลายเป็นว่าไม่สามารถหาซื้อยาแก้หวัด ลดน้ำมูกชนิดนี้ได้อีก หากต้องการใช้ต้องเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ทันที
  2013-08-31 08:35
 • จากกรณีที่มีวัยรุ่นนำยาแก้ปวด "ทรามา ดอล" มาผสมน้ำอัดลม หรือผสมเหล้าดื่ม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ล่าสุดมีข่าวนักเรียน ม.2 ใน จ.สมุทรปราการ ดื่มแล้วช็อกหมดสติ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัว คุมเข้มไม่ให้มีการนำยานี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเกิดอันตราย
  2013-08-30 10:27
 • รมต.สธ.ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุมเข้มการจำหน่ายยาแก้ปวดทรามาดอล หลังพบมีวัยรุ่นนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำหนังสือขอความร่วมมือร้านขายยาทั่วประเทศ ควบคุมการขายเคร่งครัด ห้ามขายให้ผู้ที่ไม่มีอาการปวดรุนแรง และควบคุมจำนวนการขาย หากพบร้านขายยาฝ่าฝืนจะพักใบอนุญาตการขาย 120 วัน และพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรผู้ควบคุมร้าน
  2013-08-28 19:02