บุคลากรการแพทย์

 • ชมรมนักสาธารณสุขในโรงพยาบาลร่อนหนังสือถามรัฐมนตรีสาธารณสุข ข้องใจเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและนักวิชาการสาธารณสุขที่ไม่ได้สังกัด รพ.สต.และกรมควบคุมโรค ไม่ถูกจัดให้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ชี้อยากให้มีคำอธิบายที่ชัดเจนแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือถ้าเป็นไปได้ควรทบทวนเสียใหม่
  2020-02-19 12:23
 • ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เตรียมนำกรณีหมอถูกทำร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ เข้าหารือในที่ประชุมชมรม รพศ./รพท. เพื่อวางมาตรการหากเกิดเหตุอีกในอนาคต ชี้เป็นปัญหาเชิงระบบและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
  2016-08-18 14:01
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่เขียนในฐานะอาจารย์หมอคนหนึ่ง หลังทราบข่าวหมอถูกผู้ป่วยเตะก้านคอขณะกำลังตรวจรักษา เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ธีระบอกว่าเจ็บเกินกว่าที่จะรับได้ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ แต่เกิดขึ้นมานานและมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทว่าน่าเสียดายที่ “Nothing change...Nobody cares”
  2016-08-16 10:02
 • ‘แพทยสภา’ และ ‘ทันตแพทยสภา’ ออกแถลงการณ์กรณีแพทย์ รพ.แม่ใจถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกายขณะตรวจรักษา เรียกร้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหามาตรการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย พร้อมชื่นชมให้กำลังใจแพทย์ในความอดทนอดกลั้นมิได้ตอบโต้ต่อพฤติการณ์
  2016-08-15 18:24
 • นสพ.ข่าวสด : หมอแจ้งจับคนไข้เตะก้านคอ ระหว่างรักษาใน ร.พ.แม่ใจ จ.พะเยา คู่กรณีอดีตนายกเล็กอ้างขากระตุก ไม่รู้เตะก้านคอได้ยังไง เตรียมร้องศูนย์ดำรงธรรม ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะตรวจคนไข้ ด้าน นพ.สสจ.จังหวัดระบุรายงานถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แพทย์ที่ถูกทำร้ายตอนนี้รู้สึกไม่สู้ดี จนอยากลาออก ชี้เรื่องคดีปล่อยตามกฎหมาย ส่วนเรื่องพฤติกรรม ไม่เหมาะสมนั้นคนไข้ควรรายงานหรือแจ้งหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา ขณะที่ผู้ว่าฯ พะเยายันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
  2016-08-14 19:21
 • ทีดีอาร์ไอชี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นบริการหัตถกรรมที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรมาทดแทนได้ โดยธรรมชาติจะต้องแพงขึ้น แจง สังคมสูงวัย ยาใหม่ การตรวจโรคที่ไม่จำเป็น และเมดิคอลฮับ เป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่ารักษาแพงขึ้น แต่ผู้ร้ายตัวจริงคือการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์ พบข้อมูลค่ารักษาแพงขึ้น จากสังคมผู้สูงอายุ 2% อีก 6% การเพิ่มขึ้นเงินเดือนบุคลากรการแพทย์ ทางแก้ทำได้แค่ชะลอปัญหา
  2015-09-24 13:24
 • รมว.สธ.เตรียมเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
  2015-07-30 11:46
 • ผอ.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เผย ประสาน สปสช. สพฉ. และ บ.ประกันอุบัติเหตุ พร้อมเปิดบัญชีเยียวยาช่วยเหลือครอบครัว เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตจากอุบัติหตุระหว่างนำส่งผู้ป่วย ยัน รพ.ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัตงานเจ้าหน้าที่ ด้าน ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ระบุ รอบอร์ด สปสช.เคาะที่มางบเพื่อช่วยเหลือ 3 ส.ค. นี้ หลังถูกท้วงติงใช้งบผิดวัตถุประสงค์ เชี่อไม่มีใครคัดค้าน
  2015-07-27 16:44
 • การแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย แม้ว่าตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาจะถูกเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตเพิ่ม ทั้งแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน แต่จนถึงปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและห่างไกล เรียกได้ว่า เป็นปัญหาด้านการขาดแคลน การกระจายตัว และการแก้ไขปัญหาที่ถูกมองว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
  2014-06-04 10:45
 • ผบ.ทร.มอบนโยบายด้านสาธารณสุขและหารือร่วมกับปลัดสธ. ผู้บริหารระดับสูง ชูแผนสร้างความสมานฉันท์คนในชาติเป็นวาระเร่งด่วน ดำเนินการใน 4 เดือน ให้สธ.ร่วมกับศูนย์ปรองดองฯ ด้านปลัดสธ.เผย งานในสธ. แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น เร่งบรรจุข้าราชการทั้ง 2 รอบ พัฒนา 12 เขตสุขภาพเท่าเทียมกัน การออกนอกก.พ. ซึ่งต้องมีพิจารณากฎหมายหลายฉบับ ระยะกลาง 1 ปี ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ สร้างกลไกกำหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศ ระยะยาว 3 ปี แผนการลงทุนให้สอดคล้องเขตสุขภาพ และแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
  2014-05-31 14:08
 •   สัญญาณเตือน “รพ.มอ.” ใกล้ถึงจุดวิกฤต ส่งผลกระทบทั่วภาคใต้ บุคลากรทางการแพทย์ ทยอยลาออกเป็นจำนวนมาก และเตรียมไขก๊อกอีกระลอกใหญ่
  2013-01-02 14:38
 • การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ นับเป็นหนึ่งในบริการที่ไทยมีศักยภาพอยู่ในระดับชั้นแนวหน้า ของภูมิภาคนี้ แต่ละปีดึงรายได้เข้าประเทศ นับแสนล้านบาท จึงจำเป็นต้องได้รับ การสนับสนุนจากรัฐบาลและทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการต่อยอด และที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อระบบการรักษาพยาบาล ของคนในประเทศ
  2012-10-23 09:16

Pages