ประเสริฐ ทองเจริญ

 • นายกรัฐมนตรี มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2561 ให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ในงานมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนงานป้องกันควบคุมโรคที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
  2018-07-24 10:14
 • กรมควบคุมโรค แนะ 4 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ชี้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคแล้ว หากถูกสัตว์กัด ข่วนหรือเลีย ก็ต้องพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนกระตุ้นต่อ ส่วนประชาชนทั่วไป แนะนำให้เป็นวัคซีนทางเลือกและต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  2018-03-26 21:39
 • กรมควบคุมโรค จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า เผยโรคนี้ป่วยง่ายและในช่วงนี้มีแนวโน้มพบผู้ใหญ่ป่วยมากขึ้น พร้อมเดินหน้า 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ส่วนประชาชนป้องกันได้ด้วยการใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
  2018-01-11 14:38
 • กรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับการป้องกันวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ย้ำยังเป็นวัคซีนขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย จำเป็นต้องใช้ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์ แนะป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายดีที่สุด
  2017-12-16 11:47
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยการนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 ชนิด เพื่อการแข่งขันเสรี ป้องกันการผูกขาดในอนาคต หวังผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรี ชี้ประหยัดงบประมาณได้ถึง 36.8 ล้านบาท และประสิทธิภาพวัคซีนไม่แตกต่างกัน
  2017-06-13 15:01
 • ไทยพบทารกศีรษะเล็กจากการติดเชื้อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา 2 ราย (Zika related Microcephaly) ส่วนอีก 1 ราย ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค “หมอประเสริฐ” ประธาน คกก.ด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ชี้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่ได้ทำให้เด็กศีรษะเล็กทุกราย แนะหญิงตั้งครรภ์ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด และดูแลสุขภาพตลอดการตั้งครรภ์ 
  2016-09-30 22:23
 • นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศปี 59 ชี้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูงด้านโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีผลการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น โรคเอดส์ โรคหัดเยอรมัน โรคตับอักเสบ โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบแจแปนีสเอ็นเซฟาไลติส ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนกและซาร์ส พร้อมปาฐกถาเกียรติยศ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ” 21 มี.ค.นี้
  2016-03-10 16:38
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ด้านแมลงนำโรค ด้านโรคติดเชื้อและด้านห้องปฏิบัติการวินิจฉัย ชี้โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีโอกาสระบาดในประเทศไทยเล็กน้อยถึงปานกลาง เตือนประชาชนที่มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ให้พบแพทย์ทันที หากจะไปในพื้นที่โรคระบาดควรปรึกษาแพทย์ก่อน  ขอความร่วมมือประชาชนต้องช่วยกัน “ปราบยุงลาย” โรคนี้รักษาตามอาการ อาการมักไม่รุนแรงหายเองได้  
  2016-02-05 11:16
 • กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ เน้นเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ทางกีฏวิทยา ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ออกผื่น ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก และผู้ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ แนะประชาชนไม่ต้องกังวล ไทยไม่มีการระบาดของโรค ขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้าน รอบๆ บ้าน และในชุมชน ส่วนผู้ป่วยชายที่ติดเชื้อไวรัสซิการักษาที่ รพ.ภูมิพล อาการดีขึ้น กลับบ้านแล้ว
  2016-02-02 17:27
 • กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รายที่ 2 ของประเทศไทย เป็นชายชาวโอมาน ขณะนี้รักษาตัวในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูร มีผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมด 252 คน เสี่ยงสูง 37 คน ทั้งหมดยังไม่ใช่ผู้ป่วย ยังไม่แพร่โรค ขณะนี้ทราบชื่อและที่อยู่ และดำเนินการติดตามทั้งหมด ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยึดมาตรการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด มีไข้ ไอ รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง สงสัยโทร สายด่วน 1422  
  2016-01-24 11:14
 • หมอประเสริฐ เผยผู้ป่วยติดเชื้อโรคเมอร์สรายแรกในไทยเป็นชาวโอมาน ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ และมาตรวจเชื้อยืนยันในห้องปฏิบัติการประเทศไทย อายุ 75 ปี จังหวัดที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ไม่มีอูฐ และปฏิเสธการสัมผัสอูฐ แต่ให้ประวัติว่าดื่มนมอูฐู เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 ด้วยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบิน WY0815 เข้าพักที่โรงแรมในซอยสุขุมวิท 3 มีผู้ร่วมเดินทางอีก 3 คน มารักษาโรคหัวใจที่ รพ.เอกชน
  2015-06-18 20:22
 • โรคซาร์ส ที่ถูกขนานนามว่าเป็นโรคไข้หวัดอภิมหาภัยของโลก กระทั่งองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนให้ทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากโรคซาร์ส เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 ตามมาด้วยประกาศแจ้งเตือนของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ ซึ่งเวลานั้น โรคได้แพร่กระจายไปถึง นครโตรอนโต ออตตาวา ซานฟรานซิสโก อูลัน บาตอ มะนิลา สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮานอย และฮ่องกง ในประเทศจีนเองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีโรคแพร่ออกไปจากกวางตุ้งถึง จิหลิน เฮอเป่ย ชานสี เทียนจิน และอินเนอร์มองโกเลีย
  2015-04-01 09:46

Pages