ปริตตา หวังเกียรติ

  • ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน วาระ “ปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” ถูกชูเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสธ. โดยในปีงบประมาณ 2563 สธ.ได้วางแนวทางการปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉินในภาพรวม เช่น พัฒนาห้องฉุกเฉินและบุคลากรในโรงพยาบาล ทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาล รวมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำร่องพัฒนาห้องฉุกเฉิน หรือ อีอาร์ (Emergency Room: ER) ในโรงพยาบาลศูนย์ 21 แห่ง ซึ่งจะริเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค. นี้
    2019-11-27 19:24
  • ไม่มีคำอธิบายใดจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ถึงสาเหตุของวิกฤตไข้เลือดออกที่กำลังลามทุ่งทั่วประเทศ ...จนถึงวินาทีนี้สถิติส่อเค้าทุบประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษ
    2013-07-29 07:59
  • ไม่บ่อยนักที่ นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สาธารณสุข (สธ.) และอดีตปลัด สธ. จะแสดงท่าทีต่อปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน สธ. โดยความไม่ลงรอยในนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน(P4P)
    2013-04-19 11:11