ปลูกถ่ายไต

 • เขตสุขภาพที่ 9 หมุนเวียนพยาบาลผู้ประสานการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประสานขอรับบริจาคอวัยวะได้สูงสุดในระดับเขต มีผู้บริจาคอวัยวะ 29 รายจากเขตสุขภาพทั้งหมด 138 ราย
  2018-06-06 12:26
 • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เผย “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ช่วยปลูกถ่ายไตใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว หลังการผ่าตัด มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไป อยากให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่ต่อไป
  2018-05-03 07:15
 • สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะมอบโล่เกียรติยศให้ "หมอประทีป” ในฐานะบุคคลผู้มีคุณูปการกับงานปลูกถ่ายอวัยวะของไทย เผยงานปลูกถ่ายอวัยวะยังมีความ ท้าทายทั้งด้านวิชาการและการรณรงค์ให้มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น
  2017-03-25 23:24
 • มูลนิธิโรคไต เผยผลสำเร็จ “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ” สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยถึง 618 ราย ภายใน 1 ปี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าต่อยอดโครงการจัดหาผู้บริจาคไตเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยที่รอเปลี่ยนไตจำนวนมาก 
  2016-05-14 13:50
 • ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เผย สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้คนไข้หญิง อายุ 22 ปี รายแรกสำเร็จ หลังจำนวนผู้ป่วยโรคไตเพิ่มสูงขึ้น เดิมทีต้องเดินทางไปรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งต้องใช้เงินสูงในการรักษา วอนผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคอวัยวะ
  2016-04-03 09:14
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย หวังมอบชีวิตใหม่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 600 ราย ในปี 2558 และเร่งตรวจหาโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำไตเสื่อม จำนวน 150,000 คน เพื่อเข้าสู่ระบบรักษา ชะลอความเสื่อมไต ขยายบริการล้างไตทางหน้าท้องในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้ได้ 81 แห่ง เพิ่มการเข้าถึงประชาชน รับบริการใกล้บ้าน
  2015-03-15 19:51
 • สปสช.ร่วมสนับสนุน “มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” จัด “โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รณรงค์ผู้บริจาคไตเพิ่ม ช่วยผู้ป่วยต้องได้รับการปลูกถ่ายไตเข้าถึงการรักษา เผยปี 2556 มีผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายเพียง 287 ราย สาเหตุจำนวนผู้บริจาคไตน้อย
  2015-02-17 16:26
 • สภากาชาดไทยชี้ ข่าวค้าไตส่ง รพ. เอกชนไทย กระทบวงการเสื้อกาวน์ ทำประชาชนไม่มั่นใจ จนการบริจาคน้อยลง ผู้ป่วยเสี่ยงรอรับบริจาคเก้อ ระบุมีคนลงทะเบียนรอรับบริจาคไตแล้วกว่า 4,000 คน จี้ สธ. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ป่วย หนุนบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น
  2014-07-06 20:12
 • รมว.สธ.เผยไทยขาดแคลนอวัยวะเพื่อใช้ผ่าตัดปลูกถ่ายรักษา ขณะนี้มีผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำงานอวัยวะอยู่ในขั้นวายแล้ว รอปลูกถ่ายทดแทนกว่า 3,500 ราย ในขณะที่มีผู้บริจาคอวัยวะเพียง 136 ราย เท่านั้น ต่ำกว่าต่างประเทศถึง 15 เท่าตัว จับมือกับ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์ให้คนไทยบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นให้ได้ 1,000 รายต่อปี พร้อมพัฒนาระบบการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ ตั้งเป้าปี 2557 จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 38 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์รองรับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยที่สมองตายแล้ว
  2013-09-19 16:05
 •   เมื่อวันที่ 7 มี.ค. กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มี.ค. โดยนพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีคนไทยมีแนวโน้มป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุใหญ่ที่สุดร้อยละ 60 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 โรคนี้มีคนป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน ที่เหลือเกิดจากโรคนิ่วในไต ติดเชื้อที่ไต และเกิดจากการกินยาแก้ปวดติดต่อกันนานๆ และพบในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
  2013-03-08 14:09