ปัญญาประดิษฐ์

 • สจล.เปิดตัว AI ประมวลอาการและคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินจากสัญญาณเสียงพูดหรือความรู้สึกมาเป็นตัวอักษร เพียง 1-3 นาที เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความรุนแรง และส่งต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมรถฉุกเฉินออกไปรับผู้ป่วยในเวลาอันรวดเร็วทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ รองรับ 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน นำร่องทดลองใช้ที่ จ.สระแก้วเป็นแห่งแรกในช่วงต้น ม.ค.63
  2019-12-19 20:37
 • กรมการแพทย์ เปิดตัวเทคโนโลยีสุดเจ๋งเครื่องแรกของไทย ทั้ง AIChest4all วิเคราะห์ผลเอกซเรย์ทรวงอก คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก แม่นยำสูง แก้ปัญหาขาดแคลนรังสีแพทย์ พร้อมใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดสมองคนไข้ลมชัก-พาร์กินสัน ได้ผลดีลดชัก-สั่น-เกร็ง เล็งผ่าตัดเส้นเลือดสมองตีบ ตั้งเป้า ผ่าตัดคนไข้ 67 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 แถมด้วยแอปพลิเคชันนัดหมอออนไลน์ “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง ลดรอคิว ลดการใช้กระดาษ
  2019-12-13 15:11
 • “รพ.ศิริราช” จับมือ “เพอเซ็ปทรา” พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอช่วยวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ทรวงอก แจงโรคเกี่ยวกับปอด เช่น มะเร็งปอด วัณโรค ปอดอักเสบ เป็นกลุ่มโรคติดอันดับทำคนไทยเสียชีวิตมากที่สุดแทบทุกปี ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อสายไปแล้วที่จะรักษา การใช้ AI ร่วมกับความเชี่ยวชาญของกลุ่มแพทย์รังสีที่จะช่วยแก้ปัญหา
  2019-11-14 16:22
 • รมช.สาธารณสุข ให้กรมการแพทย์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาค เพิ่มการเข้าถึงการรักษาขั้นสูง ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดความแออัด
  2019-08-19 16:09
 • อย.กำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ในไทย ผู้นำเข้า ผู้ผลิต นักวิจัยควรต้องจำแนกว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือแพทย์ซอฟท์แวร์ทั่วไปหรือเป็นเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการนำเข้า การผลิตเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก
  2019-08-07 15:44
 • สธ.ลงนาม กสทช.นำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ในระบบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นำร่อง 8 จังหวัด 34 โรงพยาบาล คัดกรองโรคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน ลดเหลื่อมล้ำ ลดแออัด
  2019-03-20 16:20
 • กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เดินหน้านำเทคโนโลยีโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาเพื่อช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอกในการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น เพิ่มความสะดวกและช่วยให้ผู้รับบริการได้รับผลเอกซเรย์ที่รวดเร็ว นำไปสู่การตรวจเสมหะเพื่อวินิจฉัยวัณโรคได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถพบผู้ป่วยวัณโรคได้รวดเร็ว นำเข้าสู่ขบวนการรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจำ
  2019-03-14 16:00
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี จับมือกูเกิ้ล นำร่องใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายจอประสาทตาช่วยคัดกรองตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาใน จ.ปทุมธานี และ เชียงใหม่ เผยความแม่นยำสูงถึง 95%
  2018-12-20 10:32
 • ทีมไทยเจ๋ง พัฒนาโครงการ “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการคัดกรองวัณโรค” และได้รับคัดเลือกไปนำเสนอในงานประชุม IDWeek ซึ่งเป็นงานประชุมโรคติดเชื้อระดับโลกที่ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆนี้ เผยประสิทธิภาพแม่นยำเพราะใช้ฐานข้อมูลหลากหลาย ไม่ซ้ำซ้อนกับงานของรังสีแพทย์ ตั้งเป้าใช้งานได้จริงปี 2562 ต้นทุนคัดกรองครั้งละไม่เกิน 1 บาท
  2018-10-12 14:57