ผู้ซื้อบริการ

 • ‘หมอจิรุตม์’ ชื่นชมพัฒนาการ 16 ปี “บัตรทอง” สร้างสิ่งดีๆ ให้กับสุขภาพคนไทยมาตลอด พร้อมเปิด 4 ปัจจัยความสำเร็จ “มีองค์ความรู้ของตัวเอง-หน่วยบริการเป็นของรัฐ-กระบวนการมีส่วนร่วม-ระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล” ชี้ความขัดแย้งระหว่าง สปสช.-สธ. มาจากการแยกขาดผู้ซื้อบริการ-ผู้ให้บริการออกจากกันมากเกิน เสนอผู้แทนใน บอร์ด สปสช.สัดส่วนกระทรวงหมอ ควรทำงานเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นจริง
  2018-11-19 20:35
 • ในหลายครั้งที่เกิดข้อพิพาทในวงการสุขภาพ ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ให้ มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตอำนาจ งบประมาณ และพลังในการต่อรอง
  2017-08-16 10:20
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเห็นด้วยกับการตรวจสอบ สปสช. โดยเฉพาะจาก สตง.ซึ่งตรวจสอบทุกปี ส่วนการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น สปสช.ก็ต้องเปิดกว้างด้วย แต่ตั้งข้อสังเกตการตรวจสอบ สปสช.ที่ผ่านมามีความซ้ำซ้อน หวั่นมีธงมุ่งแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดอำนาจบอร์ด สปสช. ทำลายหลักการระบบหลักประกันสุขภาพ แยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ
  2015-04-15 06:53
 • เนชั่นสุดสัปดาห์ ชวนสนทนากับ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. ภายหลังจากที่ผู้บริหารสปสช.เปิดแถลงข่าวครั้งใหญ่แจงข้อเท็จจริงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับประเด็นเรื่องความเห็นต่างตั้งแต่เรื่องอุดมการพื้นฐาน วิธีคิด วิธีการมองโลกที่นำไปสู่ข้อเสนอการบริหารบัตรทองที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นร่วมจ่าย เขตสุขภาพ คนจน คนรวยใช้สิทธิเท่าเทียม สงเคราะห์ อนาถา และประเด็นเรื่องความเป็นธรรม ความเท่าเทียมในระบบ
  2015-03-29 10:44
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ค้านข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพของ กมธ.สปช. ชี้ ถอยหลังลงคลอง ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ใช่แนวทางไปสู่ปฏิรูป แจงข้อเสนอขาดความรอบด้านและหลักฐานเชิงประจักษ์ ค้านตั้งบอร์ดสุขภาพชาติ เหตุซ้ำซ้อนซ้ำภารกิจไม่ชัดเจน ดูทั้งนโยบาย การเงิน การบริการ ขัดหลักการแบ่งแยกผู้ซื้อ-ผู้ให้บริการ ไม่เห็นด้วยให้เขตสุขภาพซื้อบริการแทนประชาชน
  2015-03-25 13:59
 • กมธ.สาธารณสุข สภาปฏิรูปฯ เคาะข้อสรุป เสนอให้สปช.พิจารณา ตั้ง คกก.นโยบายสุขภาพชาติ นายกฯ เป็นประธาน รมว.สธ.เป็นรอง ปลัดสธ.เป็นกก.และเลขานุการ เสนอกระจายงบรายหัวไปเขตสุขภาพโดยตรง หนุนเขตสุขภาพทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ พร้อมเสนอให้สธ. ตั้งสำนักงานใหม่ เช่น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพแห่งชาติ
  2015-03-25 13:28
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมเผย เสียใจถูกกล่าวหาเลือกข้าง แค่พูดความจริง เหตุเผยผลสอบ สตง. พบใช้เงินผิดประเภท ชี้ปัญหาบริหารงบบัตรทอง ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ แต่สิ่งสำคัญต้องคงหลักการแยกผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการไว้ ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้อง
  2015-03-24 13:50
 • เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ที่ “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ภายใต้การดำเนินงานของ สปสช.กำเนิดขึ้น และมีบทบาทเปรียบดัง 1 ใน 3 เสาหลัก ค้ำยันสุขภาพประชาชนชาวไทย ไม่ให้ต้องประสบกับภาวะล้มละลายจากการรักษาพยาบาล ระยะเวลากว่าทศวรรษได้พิสูจน์ทราบถึงความสำเร็จในการออกแบบระบบ การขยายสิทธิประโยชน์ และการขยายการคุ้มครองประชากรอย่างครอบคลุม กลายมาเป็น “ต้นแบบ” ให้นานาประเทศเข้ามาถอดบทเรียน หนึ่งในผู้ร่วมออกแบบระบบตั้งแต่แรกเริ่มอย่าง นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช. ยอมรับว่า แม้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา “บัตรทอง” จะประสบความสำเร็จ แต่ในทศวรรษหน้ายังมี “ความท้าทาย” อีกหลายประการให้ต้องฟันฝ่า 
  2015-02-14 19:56
 • การปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ภาพของระบบสาธารณสุขของไทยพลิกโฉมไปอย่างมากมาย ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหน ก็มีหลักประกันด้านสุขภาพ แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสำเร็จแค่ครึ่งเดียวเพราะกระจายอำนาจได้เฉพาะเรื่องการเงิน แต่ยังไม่เกิดการกระจายอำนาจบริหารจัดการไปยังหน่วยบริการ ขณะที่ต้นทางงบประมาณก็ยังมาจากการจัดสรรโดยรัฐบาลแบบปีต่อปีเช่นเดิม ซึ่งก็เป็นคำถามถึงความยั่งยืนว่ารัฐจะแบกรับภาระงบประมาณได้นานแค่ไหนในอนาคต ปัจจัยทั้งหมดนี้ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการแพทยสภา ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่อีกรอบ ทั้งในมิติของการกระจายอำนาจบริการจัดการ และ การออกแบบหลักประกันด้านการเงินการคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบ
  2015-02-09 19:52
 • นับวันปัญหาภายในแวดวงสาธารณสุขจะยิ่งคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆ เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่าง "กระทรวงสาธารณสุข" (สธ.) กับ "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สปสช.) ที่บริหารจัดการงบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-01-31 12:49
 • นสพ.บ้านเมือง : “องค์กรมหาชน หรือ เขตสุขภาพ” ทั้งสองแนวทางน่าจะเป็นทางเลือกของสถานบริการที่มีอยู่ในสธ.ในปัจจุบัน หากเลือกที่จะเป็นองค์กรมหาชนเพิ่มมากขึ้น ในทุกเขตหรือทุกรพ.ที่มีโอกาส แล้วรพ.ที่เหลือจะอยู่อย่างไร จะให้บริการผู้ป่วยได้ในทุกพื้นที่หรือไม่ จะยิ่งเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรหรือไม่ รพ.ใหญ่ที่ออกนอกระบบน่าจะได้เปรียบ รพ.ที่เหลือที่ดูแลประชากรที่เหลือจะกลายเป็นรพ.หรือประชาชนชั้นสองหรือไม่ เป็นข้อที่น่าคิดทีเดียว แนวทางเขตสุขภาพจะเป็นทางที่ดีกว่า ที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเขต มีระบบบริการที่มีขนาดที่เหมาะสม ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาบริหารจัดการร่วมกัน จัดบริการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพได้ทั้งระบบ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจกันหรือยังว่าจะเดินทางใด ?
  2014-12-12 15:50
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ท่าทีล่าสุดของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ระบายความอัดอั้นตันใจต่อหน้าผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกหลายร้อยคน ย่อมสะท้อนนัยสำคัญว่าสงครามระหว่าง สธ.และ สปสช.ไม่ใช่สงครามประสาทที่พูดกันวงเล็กๆ แสดงออกอย่างลับๆ อีกต่อไป หากแต่คือการตัดสินใจกระโดดออกมานำศึกอยู่แถวหน้าใส่นวมเตรียมขึ้นชกกับ สปสช.อย่างชัดเจน
  2014-10-24 10:54

Pages