มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • สสจ.พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมมือพัฒนาแอพพลิเคชั่น “หมอรู้จักคุณ” ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือ ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
  2018-02-27 16:04
 • นักวิชาการชี้ ระบบประกันสุขภาพไทยครอบคลุม แต่กังวลอนาคต ผู้ประกันตน-ข้าราชการ ไหลมาซบบัตรทอง ระบุ 3 กองทุนต้องวางแนวทางส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ‘ระเบิดเวลา’ รัฐต้องออกมาตรการจูงใจให้คนรับผิดชอบสุขภาพตัวเอง
  2017-12-08 11:23
 • ผอ.วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ม.นเรศวร ระบุ องค์การอนามัยโลก ทำสัญญาให้ทีมงานช่วยวางแนวทางจัดทำระบบหลักประกันสุขภาพประเทศลาว เหตุมีความกระจัดกระจาย หลายแหล่งเงินทุน เบื้องต้นได้ส่งต่อความรู้ พัฒนาบุคลากรองค์กร Health insurance bureau
  2017-12-03 11:50
 • คณะแพทย์ ม.นเรศวร เดินหน้าปฏิรูปการสอน เปิดตัวหลักสูตรผลิตแพทย์และบุคลากรสุขภาพแนวใหม่ ดึงนวัตกรรมเรียนรู้สหวิชาชีพ “IPE” เสริมหลักสูตร “แพทย์ 7 ดาว” ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างวิชาชีพระหว่างปฏิบัติงาน คาดเริ่มใช้จริงในปีการศึกษา 2562 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
  2017-06-10 16:21
 • “นพ.สมศักดิ์”ชี้ เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12 เน้นลดช่องว่าง สร้างความเป็นธรรม เผยมีกว่า 100 อำเภอถูกตัดเบี้ยกันดารเพราะกลายเป็นพื้นที่ที่เจริญแล้ว ซึ่งเงินที่เหลือก็นำมาปรับเพิ่มให้วิชาชีพต่างๆ นั่นเอง
  2017-01-21 11:31
 • สช.จับมือ ม.นเรศวรและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีวิชาการปฎิรูปการเงินการคลังเพื่อสุขภาพคนไทย ชี้โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคือภาระงบประมาณและการยกระดับหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้เท่าเทียมกัน พร้อมรับมือสังคมผู้สูงวัยซึ่งรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้านนักวิชาการจากออสเตรเลียย้ำต้องกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่จะช่วยตอบสนองความต้องการประชาชนได้ตรงจุด
  2016-09-08 15:35
 • นสพ.เดลินิวส์ : มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาโปรแกรมสำหรับคัดกรองโรคลิ้นหัวใจ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางหัวใจด้วยการฟังเสียง สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ สามารถส่งต่อไปรักษายัง รพ.ที่มีแพทย์เฉพาะทางได้ทันท่วงที ได้รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญทองที่ไต้หวัน และเหรียญเงินที่เกาหลีใต้  
  2016-08-01 16:05
 • แนวหน้า - มหาวิทยาลัยนเรศวรขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งประเทศภูฏาน เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ดูแลและพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศอย่างเข้มแข็งยิ่ง โดยคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่12พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศภูฏาน
  2013-11-27 10:39
 • คณะวิจัยมหาวิทยานเรศวรประชาพิจารณ์ดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 สำหรับให้รพ.เบิกจ่ายผู้ป่วยใน แจงปรับปรุงน้ำหนักสัมพัทธ์หรือน้ำหนักของโรคใหม่เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงให้ครอบคลุม เช่น กลุ่มโรคแทรก กลุ่มโรคมะเร็ง ชี้การเปลี่ยนรุ่นเพื่อปรับปรุงรุ่นก่อนหน้าให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น เผยดีอาร์จีรุ่นที่ 5.2 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้รพ.สับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน
  2013-07-18 08:07
 • ผลวิจัยชี้ชัด 10 ปีข้างหน้า ไทยจะขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกสาขา คาดอายุรแพทย์ขาดมากสุดถึง 4 พันคน ศัลยแพทย์ 1.8 พันคน แนะเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นด่านหน้าคัดกรองโรค แก้ปัญหาผู้ป่วยดิ่งหาแพทย์เฉพาะทางจนภาระงานล้นมือ
  2013-05-08 09:25