ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.สมศักดิ์”ชี้ เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12 เน้นลดช่องว่าง สร้างความเป็นธรรม เผยมีกว่า 100 อำเภอถูกตัดเบี้ยกันดารเพราะกลายเป็นพื้นที่ที่เจริญแล้ว ซึ่งเงินที่เหลือก็นำมาปรับเพิ่มให้วิชาชีพต่างๆ นั่นเอง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หลังจาก สธ.ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12 ที่ผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปถึงทุกหน่วยงานในสังกัดไปเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมานั้น ก็มีกระแสตอบรับจากแพทย์บางส่วนว่าได้ค่าตอบแทนน้อยลง

อย่างไรก็ดี ต้องเข้าใจว่าในหลักการแล้ว สธ.พยายามปรับอัตราค่าตอบแทน เพื่อลดช่องว่างและสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมให้มากขึ้น โดยได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้เกือบทุกวิชาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ Back office ที่มีส่วนในการให้บริการประชาชนด้วย

“เราไม่ได้ปรับลดเงิน คนที่ได้เยอะเราไม่ได้ไปลด คนที่ได้น้อยเราปรับเพิ่มให้ แต่มีการปรับพื้นที่ คือ พื้นที่ไหนที่เคยเป็นพื้นที่ทุรกันดาร แต่ปัจจุบันเจริญขึ้นแล้ว ก็จะไม่ได้เบี้ยกันดาร ค่าตอบแทนก็น้อยลงโดยอัตโนมัติ ก็มีเสียงบ่นอยู่บ้างว่าปรับพื้นที่แล้วรายได้ลดลง แล้วจะให้ทำอย่างไร ก็พื้นที่มันเจริญขึ้นจริงๆ แล้วการดูว่าพื้นที่ไหนเจริญหรือกันดาร สธ.ก็ไม่ได้ทำเอง เราให้คนกลางอย่างมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นคนศึกษาและวางหลักเกณฑ์” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า พื้นที่ทุรกันดารที่ถูกปรับเป็นพื้นที่ที่เจริญแล้วมีทั้งหมดประมาณ 100 กว่าอำเภอ ซึ่งเงินที่เหลือก็นำไปเพิ่มให้วิชาชีพต่างๆ นั่นเอง

“หลักการคือลดช่องว่างและเสมอภาค เราต้องมองภาพรวมว่าคืออะไร เราไม่ได้ลดที่คน แต่เราดูตามพื้นที่ แล้วก็เอาเงินที่เหลือตรงนี้มาเพิ่มให้คนที่ได้น้อย อย่างพยาบาลและวิชาชีพอื่นๆ ก็ได้เพิ่มหมด” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ปลัด สธ.แจ้งเกณฑ์ค่าตอบแทน ฉบับ 11-12 ถึงหน่วยงานในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามนี้

ชี้เกณฑ์ฉบับ 11 นิยาม “นักวิชาการสาธารณสุข” ไม่ชัด กระทบอัตราค่าตอบแทน

ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน ‘สหวิชาชีพ รอประกาศ สายสนับสนุน รอความชัดเจนจาก สนย.’

เปิดบัญชีรายชื่อ รพช. รพศ./รพท. ได้ค่าตอบแทนฉบับ 11 

สธ.ประกาศ 10 สหวิชาชีพรับค่าตอบแทนฉบับ 11 พร้อมแจงรายชื่อสายงานนับเวลาต่อเนื่องได้