ยามะเร็ง

 • เสวนาผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จากนโยบายระบบเบิกจ่ายตรงค่ายารักษามะเร็งและโลหิตวิทยา และโรคทางภูมิคุ้มกัน (OCPA RDPA DDPA) เปิดผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
  2020-12-24 23:01
 • กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  2019-08-03 12:05
 • รัฐบาลแจง “ยกเลิกจ่ายยารักษามะเร็งข้าราชการ” ไม่เป็นความจริง ชี้ปรับหลักเกณฑ์ให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
  2019-03-20 15:58
 • กรมบัญชีกลางเตรียมประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม เพิ่มยามะเร็งอีก 1 รายการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน คาดว่าจะเริ่มใช้เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป
  2019-02-21 10:44
 • ข้าราชการเผยโครงการเบิกจ่ายตรงรักษามะเร็งมียาเพียง 9 รายการ หากมียาใหม่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงเบิกทีหลัง มีผลทำให้การเข้าถึงการรักษามะเร็งต่ำลง
  2019-01-26 14:00
 • สวรส. กรมวิทย์ จับมือ จุฬาฯ ต่อยอดวิจัยไทยพัฒนายาต้านมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันมนุษย์ จากต้นแบบโนเบลปี 2018 หวังผลิตใช้ในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นต่อหลอด พร้อมตั้งเป้าผลักใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพไทย เพื่อลดป่วย – ตายจากมะเร็ง และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต
  2018-10-20 08:59
 • องค์การเภสัชกรรม-ปตท.เซ็นเอ็มโอยู ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็งทุกกลุ่ม ชี้หากสามารถทำได้จะช่วยลดราคาลงได้กว่า 50% สร้างความมั่นคงทางยา ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น
  2018-01-23 19:30
 • สปสช.แจงจัดซื้อยามะเร็งระดับประเทศ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้เข้าถึงยาราคาแพงตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และยึดแนวทางการรักษาตามที่ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์กำหนด ยืนยันไม่ได้จำกัดสิทธิแพทย์ใช้ยานอกบัญชียาหลักแต่ได้เปิดช่องให้เบิกจ่ายได้ภายใต้เพดานวงเงินที่กำหนด พร้อมย้ำงบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีจำกัด ต้องดูแลรักษาคนไทยทั้งประเทศ
  2016-06-08 23:28
 • เดอะการ์เดียน :  เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพและการดูแลรักษาเป็นเลิศแห่งสหราชอาณาจักร หรือสถาบันไนซ์ (National Institute for Health and Care Excellence / NICE) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับโรคต่างๆ ได้ปฎิเสธที่จะใช้ Kadcyla ยารักษามะเร็งตัวใหม่ของบริษัทโรชในระบบประกันสุขภาพ โดยไนซ์ระบุว่าได้ประเมินราคาและประสิทธิผลในการรักษาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความคุ้มค่าที่จะนำมาใช้ในระบบประกันสุขภาพ
  2014-08-15 16:30
 • ,
  บอร์ดสปสช.เลือก นพ.จรัล ตฤณวุฒพงษ์ บอร์ดสปสช.ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมบอร์ดสปสช. หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังจากไม่ได้มีการประชุมกว่า 2 เดือน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประกาศขยายสิทธิประโยชน์ด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง โดยเห็นชอบเพิ่มเติมยาจำเป็นแต่มีราคาแพง 4 รายการ สำหรับรักษาโรคมะเร็งและไวรัสตับอักเสบซี 
  2014-08-05 22:26
 • บอร์ด สปสช.เห็นชอบขยายสิทธิประโยชน์ด้านยา 4 รายการ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบซีและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้าถึงยาและการรักษาเพิ่มขึ้น หลัง “อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ” บรรจุบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะที่ผลศึกษา “ไฮเทป” ชี้ผลใช้ยาคุ้มค่าประหยัดงบประมาณมากกว่ารักษาประคับประคอง แถมช่วยยืดอายุเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
  2014-08-05 14:32
 • นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่จะมีความสามารถในการผลิตยากลุ่ม "ไบโอฟาร์มา" หรือ "ชีววัตถุ" ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยา เพื่อใช้รักษาโรคร้ายแรง อย่าง โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ตนเอง และโรคเรื้อรังบางชนิด
  2014-05-03 17:29

Pages