สธ.

 • สปสช.รับคำท้า สธ. พร้อมชวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายคนพิการแต่ใจยังสู้ ขบวนวีลแชร์ และ สปสช. 13 เขตร่วมรับคำท้าวิ่งเพื่อสุขภาพ ออกมาวิ่งรณรงค์เพื่อสุขภาพตามความเหมาะของแต่ละคน วันที่ 3 พ.ค.นี้เพื่อบอกสังคมว่า เรื่องสุขภาพทุกคนเป็นเจ้าของ
  2016-04-18 17:35
 • สป.สธ.สำรวจข้อมูลความขาดแคลนพยาบาลของ  รพ.ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับจัดสรรตำแหน่งว่าง ก่อนคัดเลือกบรรจุรับราชการในเขตสุขภาพ คาดแต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ ภายใน พ.ค.นี้
  2016-03-31 12:52
 • สธ.-สปสช.นำร่อง 60 พื้นที่ทำเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ยึดแนวทางใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทดลองปฏิบัติจริง สู่การถอดบทเรียน ประเมินปัจจัยเสี่ยงและเส้นทางแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบขยายไปยังพื้นที่อื่น ชี้แนวโน้มทิศทางระบบสุขภาพ ต้องเน้นภาคประชาชนและท้องถิ่นส่วนร่วมมากขึ้น
  2016-03-29 12:36
 • “หมอโกมาตร” แนะ สธ.ปรับระบบสร้าง “คุณค่า” บุคลากรช่วยดึงคนให้อยู่ในระบบ ชู 3 คีย์เวิร์ด “มีอำนาจในการเลือก มีการพัฒนาตนเอง และมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่” กระตุ้นให้คนทำงานมีความสุข
  2016-03-15 16:09
 • จพ.สธ.โคราช ยื่นหนังสือ หมอสมศักดิ์ ขอความเป็นธรรม หลังถูกตัดสิทธิบรรจุ ขรก. เหตุ สธ.ประกาศวุฒิสอบคัดเลือก ไม่รวมวุฒิระดับอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน ครอบคลุมแค่ ปวส.และวุฒิอื่นในระดับเดียวกัน พร้อมเตรียมร้องศาลปกครองต่อ 
  2016-03-14 14:50
 • กระทรวงสาธารณสุข ขยายคลินิกชะลอไตเสื่อมในสถานบริการใกล้บ้าน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตและชะลอความเสื่อมไต ลดผู้ป่วยที่จะเข้าสู่โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รู้เร็ว รักษาเร็ว ด้วยทีมสหวิชาชีพ ดูแลแบบองค์รวม ขอเชิญชวนใช้วันไตโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไต และชะลอการเสื่อมของไต
  2016-03-13 12:42
 • นักเทคนิคการแพทย์กรมการแพทย์โอด มีคุณสมบัติครบ แต่ปรับไม่ได้ เหตุไม่มีตำแหน่งว่างมายุบเลิก วอนองค์กรวิชาชีพช่วยแก้ปัญหา ด้าน สป.สธ.ให้หน่วยงานสำรวจรายชื่อ ขรก.ที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธค.51 และวันที่ย้ายได้รับเงินเดือนลดลง เพื่อรับการเยียวยา ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้
  2016-03-13 12:24
 • ปลัด สธ.กำชับบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 3 แสนคนและ อสม.อีก 1,000,500 คน ศึกษา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2559” ระบุเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้เตรียมพร้อมร่วมลงประชามติในเดือนสิงหาคม 2559 นี้
  2016-03-03 18:47
 • รพ.สต.แจง 3 ข้อเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน สธ.ไม่เป็นธรรม รพ.สต.ไม่เข้าเกณฑ์พื้นที่กันดาร ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและกันดารมากกว่า รพช. การแบ่งช่วงอายุงาน การกำหนดค่าภาระงานเหลื่อมล้ำสูง ชี้ไม่ต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างวิชาชีพ แต่ สธ.ต้องมีธรรมาภิบาล แพทย์-หมอฟัน ค่าตอบแทนมากกว่าเงินเดือน แนะ 3 ข้อแก้ปัญหา พร้อมตั้งคณะทำงานปรับเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนใหม่
  2016-03-03 15:51
 • , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  รพ.สต.ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันติดป้ายไวนิลหน้า รพ.สต.เพื่อขอให้ผู้บริหารแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนวิชาชีพ ซึ่งเริ่มดีเดย์ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 59 เป็นต้น โดยระบุว่า “การขึ้นป้ายขอความเป็นธรรมของ รพ.สต.ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร สธ.และ ก.พ.รับรู้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนวิชาชีพนี้ แม้ว่าพวกเราจะเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับล่าง ซึ่งเราไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนที่ต้องเท่าเทียมกัน แต่ต้องเป็นธรรม ไม่ใช่แตกต่างกันมาก อย่างที่ห่างกับค่าตอบแทนแพทย์เป็นร้อยเท่าทั้งที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน” (ดูข่าว ที่นี่
  2016-03-02 17:58
 • สธ.ขอไอซีทีหนุนวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อม รพ.สต.-รพ.ชุมชน ทำ telemedicine พร้อมฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ Personal Health Record (PHR) หรือแพล็ทฟอร์มสารสนเทศสุขภาพ ซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูล PHR เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาชีวิต เช่น การรักษาที่ผ่านมา การผ่าตัดที่สำคัญที่ผ่านมา การแพ้ยาต่าง ๆ และเบอร์โทรติดต่อแพทย์ประจำตัว
  2016-02-23 14:10
 • “หมอปิยะสกล” เผย รพร.ท่าบ่อ หนองคาย ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก แห่งแรกในระดับโรงพยาบาลอำเภอ เป็นของขวัญผู้ใช้บริการ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้บริบาลรักษาประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้หายจากการเจ็บป่วยโดยถ้วนหน้าเสมอกัน
  2016-02-23 12:57

Pages