สพฐ.

 • สสส.ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอม กว่า 2.9 หมื่นโรง
  2020-05-07 19:17
 • สพฐ.ประกาศ มาตรการงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า หวังเป็นต้นแบบ ลด ละ เลิก น้ำเมา สร้างสำนึกเป็นต้นแบบสังคม สสส.-สคล. สร้างความร่วมมือต่อเนื่อง หวังสร้างครูต้นแบบปลอดเหล้าทั่วประเทศ
  2019-10-21 11:05
 • สพฐ.จับมือ สสส.และเครือข่ายงดเหล้า เดินหน้าผลักดันการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สร้างสำนึกให้เด็กไทย พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เป็นแบบอย่างที่ดี เยาวชนจากโครงการโพธิสัตว์น้อย ฯ เขียน “จดหมายสื่อรัก” จะเป็นเด็กดี วอนขอพ่อแม่คืนความสุขให้ลูกด้วยการงดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่ เพื่อสร้างความรักให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดีได้
  2018-07-10 21:19
 • กทม.-สพฐ.ขานรับเสริมทักษะกู้ชีพให้นักเรียน ทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่า ครจะปลูกฝังให้เด็กไทยมีทักษะชีวิตที่จะรู้รอดปลอดภัยได้เมื่อต้องเผชิญอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อในอนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของประเทศชาติ
  2018-05-25 16:12
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ทั้งนี้ ในปี 2557 มีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีที่สามารถพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับยอดเยี่ยม จำนวน 10 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เครือข่ายบางปะหันแปดเซียนนักเรียนฟันดี จ.พระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก จำนวน 13 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายรู้ทัน ฟันงาม อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เครือข่ายเด็กพิมายรักษ์ฟัน จ.นครราชสีมา และสำนักงานเข
  2014-02-20 08:03
 • คมชัดลึก - เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสงรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ได้มีการหารือถึงกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาท และให้นำดอกผลมาบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการส่งการทำกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้ปรับเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากรายละ 13 บาท เป็น 20 บาททางศธ.จึงได้นำมาปรับเพื่อจัดสรรอาหารให้เด็กและการปรับตำรับอา
  2014-02-04 13:57
 • ไทยโพสต์ - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสามเสน และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างสุขอนามัยเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เน้นกิน เล่นสมวัยสุขภาพดี
  2014-01-11 09:58
 • สธ.เซ็นเอ็มโอยูร่วม สพฐ.และมูลนิธิไม่สูบบุหรี่ เดินหน้า 9 มาตรการให้ ร.ร.เป็นเขตปลอดบุหรี่ ก่อนขยายผลไปยัง ร.ร.มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.469 แห่งทั่วประเทศ หวังลดเยาวชนสูบบุหรี่ หลังพบอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ
  2013-11-29 18:58