สร้างเสริมสุขภาพ

 • เครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ปักธงค้าน แก้ พ.ร.บ. สสส. ชี้ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะแก้ให้ถอยหลังลงคลอง ปลายทางแย่กว่าเดิม ตัดแข้งตัดขาหน่วยงานที่ช่วยทำงานด้านสุขภาพ เตรียมบุกกระทรวงคลัง-สธ. ตามหาไอ้โม่งบอนไซภาคประชาชน
  2018-10-07 21:39
 • WHO จับมือ สสส.ขยายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561-2563 ในเวทีสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 71 เล็งเห็นศักยภาพ สสส.และภาคี ขับเคลื่อนวาระนโยบายสุขภาพโลก เตรียมรุกสร้างเครือข่ายทั่วโลกใน 6 ประเด็น เน้นลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากกลุ่มโรค NCDs
  2018-05-25 14:02
 • หวั่นแก้กฎหมายดึง สสส.ติดกรอบราชการ ทำให้การทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่กลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้คล่องตัว ชี้หลังมี สสส.ทำให้มีองค์กรประสานและงบประมาณการทำงานที่สามารถทำให้หลายหน่วยงานมาทำงานพื้นที่ร่วมกันได้ ภาคประชาชนอีสานหนุนหลักการ สสส.เสริมสร้างสุขภาพชุมชน
  2017-05-27 12:33
 • สสส.เปิดผลงานปี 59 สนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2,401 โครงการ มีผู้รับทุนหน้าใหม่เกือบ 3,000ราย/องค์กร ชูผลงานเด่น 4 ด้าน พัฒนาขยายพื้นที่สุขภาวะเกือบหมื่นแห่งทั่วไทย ผจก.สสส. ย้ำยึดมั่นหลักบริหาร มืออาชีพ-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ และ “สานพลังทุกภาคส่วนเพื่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง” ปักธง ปี 2560 เร่งเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน พัฒนานักสร้างสุขภาพเชิงสถาบัน-จัดการปัญหาเหล้าบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงด้วยมาตรการทางสังคมเสริมกฏหมาย-ขยายพื้นที่และองค์กรสุขภาวะผ่านเขตสุขภาพ
  2017-03-26 20:13
 • งานวิจัย สวรส. ระบุ “บทเรียนกระจายอำนาจ 15 ปี ท้องถิ่นทำงานส่งเสริมป้องกันได้ดี ขณะที่ข้อจำกัดการรักษาพยาบาลและส่วนร่วมจากนโยบายยังมีอยู่ พร้อมชี้ภารกิจส่งเสริมสุขภาพเหมาะกับท้องถิ่นมีโอกาสสำเร็จ ทั้งนี้ เสนอส่งมอบงานวิจัยต่อคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุขฯ ใช้แก้ปัญหาสุขภาพพื้นที่ 
  2016-10-27 15:42
 • ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ พบนวัตกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ – โฮมวอร์ด – ปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน” นำร่องหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพวิชาชีพการพยาบาล 5 สถาบันอุดมศึกษา เล็งสร้างพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพ ชี้เป็นผู้ให้บริการสุขภาพกลุ่มใหญ่ที่สุดถึง 180,000 คน ในระบบสาธารณสุขไทย
  2016-05-26 13:05
 • ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง สามารถดึงประชาชนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ และมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่มาจากความใส่ใจของคนทำงานอย่าง พรเพ็ญ ภัทรากร หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านบึง ที่มีวิธีการทำงานที่มุ่งเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง
  2016-01-02 13:07
 • WHO ผนึก สสส.เดินหน้าสร้างสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ สสส.เป็นผู้นำการวางระบบการเงินการคลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เน้นป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยายกองทุนสุขภาพแบบ สสส.หวังคุมปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อาหาร สร้างกิจกรรมทางกาย ลดโรคติดต่อเรื้อรัง ที่ทำให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตายปีละกว่า 7.9 ล้านคน​
  2015-09-23 15:48
 • นสพ.มติชน : "จน เครียด กินเหล้า.." "ให้เหล้าเท่ากับแช่ง..." "คุณมาทำร้ายฉันทำไม..." หลายคนคงเคยได้ยินประโยคข้างต้น เพราะล้วนเป็นสปอตโฆษณาของสสส. ที่ออกแคมเปญหวังลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ทั้งหมดแม้จะเป็นการรณรงค์ที่สร้างกระแสในช่วงที่ผ่านมา แต่ในทางกลับกันก็เกิดคำถามในสังคมว่า การทำงานของ สสส.ในเรื่องการรณรงค์และการเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับมากน้อยแค่ไหน ยิ่งการสนับสนุนภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ งบประมาณจากภาษีบาป ทั้งเหล้าและบุหรี่ราว 4,000 ล้านบาท จัดสรรอย่างไร
  2015-01-17 21:14
 • WHO ชู สสส.ไทย "ต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพระดับโลก" หนุนนานาชาติเดินรอยตาม ชี้จุดเด่นความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลองค์กรใด และทำให้คนไทยเห็นคุณค่าสุขภาพที่ดี
  2014-09-01 11:56