เบี้ยยังชีพ

 • ศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนเขตคลองสามวา เดินหน้าช่วยครอบครัวไร้บัตรประชาชน เผยขณะนี้พ่อวัย 62 ปีได้บัตรและขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-แจ้งสิทธิบัตรทองเรียบร้อยแล้ว เหลือลูกอีก 3 คนที่ต้องรอเอกสารยืนยันการตรวจ DNA ก่อนถึงจะทำบัตรได้
  2020-02-10 12:55
 • พบครอบครัวไร้บัตรประชาชนทั้งพ่อ-ลูก-สะใภ้ อาศัยในเพิงกลางทุ่ง เขตคลองสามวา หัวหน้าครอบครัวเผยบัตรประชาชนหมดอายุแล้วไม่ได้ไปต่อ ตอนนี้อยากได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่จนใจไม่มีเงินกลับบ้านเดิมไปขอทำบัตรใหม่
  2020-01-25 11:57
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเวทีสื่อสารนโยบายเรื่องระบบบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอหน้า พร้อมเปิดเวทีเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองต่อรัฐสวัสดิการ ภายใต้หัวข้อ "เลือกตั้งครั้งนี้...รัฐสวัสดิการต้องมา"
  2019-01-11 20:51
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จี้รัฐยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เปลี่ยนเป็นบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าในอัตราไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เดือน
  2019-01-10 15:53
 • บทความจาก “สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์” ระบุถึง มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังคิดกำลังทำเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งในบางมาตรการก็ยังเป็นที่กังขา และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเริ่มสับสนระหว่างกองทุนที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ กับกองทุนผู้สูงอายุที่มีอยู่เดิมและตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ว่าน่าจะเป็นคนละกองทุนกัน รวมทั้งตัวเลขที่อ้างอิงที่ต่างจากการสำรวจประชากรสูงอายุโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกัน น่าจะคลำเป้าให้แม่นๆ หน่อย มาตรการต่างๆ จึงจะประสบความสำเร็จ
  2017-05-07 11:20
 • รองโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีมอบ ก.การคลังจัดทำรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ยากไร้ เหตุไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แม้จะมีเบี้ยยังชีพ และกองทุนการออม แต่ก็ยังไม่พอ
  2015-04-20 20:16
 • นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สปส.เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญชราภาพจาก สปส.ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีจำนวนต่ำสุดเดือนละ 720 บาท สูงสุด 3,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หากได้รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุมาเพิ่มเติมอีกเดือนละ 600 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้น สปส.ได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ
  2013-11-25 20:00