สธ.ตั้งเป้าลดป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน500รายต่อสัปดาห์

Tue, 2013-10-08 10:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 3,000 กว่ารายต่อสัปดาห์ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบสูงสุด 8,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าภายใน 1 เดือน จะลงมาสู่ระดับปกติเหมือนช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้ ยังไม่ใช่ระดับที่พอใจ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์

ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง วันที่ 1 ต.ค. 2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วย สะสม 130,655 ราย เสียชีวิต 124 ราย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 2,864 ราย เสียชีวิต 5 ราย พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหามี 13 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ สระบุรี นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี บุรีรัมย์ พัทลุง และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง ประชากรหนาแน่น มีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือน ทุกชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุก 7 วัน ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี โดยเฉพาะขยะจำพวกกล่องโฟม ขวดน้ำ แก้วน้ำพลาสติก ให้แยกใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้มิดชิด อย่าทิ้งลงพื้น ข้างทาง หรือแม่น้ำลำคลอง เพราะย่อยสลายยาก จะกลายเป็นแหล่งขังน้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างดี

ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในปีงบประมาณ 2557 นี้ จะเร่งรัดรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่ต้นปีและทำอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ 40 จังหวัดที่มีปัญหาการระบาดทุกปี เป็นการระดมความร่วมมือ โดยช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองหรือโกลเด้น พีเรียด (Golden Period) ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 8 ตุลาคม 2556