ประธานสพศท.เผยตำนาน P4P

Sat, 2013-12-07 14:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พ.ญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย. (สพศท.) กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) นั้น เนื่องจากเมื่อ 3-4 ปีก่อน กลุ่มแพทย์ชนบท ได้เรียกร้องขอค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเฉพาะแพทย์ที่อยู่ รพ.ชุมชน ด้วยอัตราน่าขนลุก จนพยาบาลและสหวิชาชีพได้มาประท้วงและร้องขอค่าตอบแทนนี้ด้วยเช่นกัน ตามมาด้วยแพทย์จากรพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไป มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้ผลคือ ทุกฝ่ายได้ถูกดูแลแบบซื้อเวลาในช่วงของปลัดกระทรวงในยุคนั้น เพราะท่านกำลังจะเกษียณ ทิ้งปัญหานี้ให้เกิดการแตกแยกระหว่างแพทย์ใน รพ. ต่างขนาดกัน และระหว่างวิชาชีพในโรงพยาบาลเดียวกัน ดำเนินมาเรื่อยๆจนมีคำพูดเหน็บแนมกันว่า งานเบาเงินดีมีที่ไหน ก็ รพ. ชุมชนไง ความกินใจนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายถึง 3 ปี

พ.ญ.ประชุมพร กล่าวต่อไปว่า ต่อในยุคของปลัดกระทรวงท่านถัดมา ซึ่งเกือบจะออกระเบียบ P4P มาแล้วแต่ไม่กล้า จนกระทั่งในยุคท่านปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน ที่กล้าหาญทำให้เกิดมีการจ่ายค่าตอบแทน P4P ขึ้นมาจริง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ ในค่าตอบแทนใหม่นี้

พ.ญ.ประชุมพร กล่าวต่อว่า เมื่อครม.มีมติให้ดำเนินการหาทางออกร่วมกันโดยทุกวิชาชีพมาช่วยกันคิด และให้คนนอกกระทรวง คือ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังของครม.เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการจนได้ข้อสรุปแล้วว่ารพ.ชุมชน ใช้ ฉ.8 ที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแบบปรับปรุงให้ลดความเหลื่อมล้ำในวิชาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่แพทย์ให้สูงขึ้นโดยไม่ได้ดึงของแพทย์ให้ต่ำลงเลย และใช้ ฉ.9 (P4P) แบบเลือกวิธีเองยากง่ายตามบริบทของตัวเอง และรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปใช้ ฉ.9 เป็น P4P เต็มรูปแบบ แต่ไม่มีใครเลือก ฉ.10 คือ ฉ.4 บวก ฉ. 6 นั่นเอง เท่ากับดึงพยาบาลและสหสาขากลับไปอยู่ในจุดเหลื่อมล้ำมหาศาลเหมือนเดิม

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ วันที่ 7 - 9 ธ.ค. 2556