สปส.ทวงหนี้นายจ้างจ่ายสมทบ 2 พันล้าน

Wed, 2014-05-28 17:03 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในงานประชุมวิชาการประกันสังคมว่า ในปี 2555 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจพบว่ามีสถานประกอบการไม่นำส่งเงินสมทบกว่า 4,000 ล้านบาท จึงได้ตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งรัดหนี้สิน ปัจจุบันสามารถติดตามเงินได้แล้วกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สปส.ได้เร่งรัด เตรียมการ ทวงถาม ยึด อายัด จะไม่ยอมให้สถานประกอบการมีการค้างชำระอีกต่อไป และได้สร้างระบบเตือนว่า หากไม่ส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการนั้นๆ สำหรับปี 2558 สปส.ได้ยื่นของบประมาณจากรัฐบาลสำหรับจ่ายเงินสมทบ 38,100 ล้านบาท ทำให้ในปี 2558 รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบให้กองทุนรวมกับเงินที่ค้างเป็นเงิน 111,944.5 ล้านบาท

นายจีรศักดิ์กล่าวถึงการพัฒนาระบบประกันสังคมว่า สปส.มีแนวคิดจะนำผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่หลุดออกจากระบบโดยไม่ตั้งใจ กลับเข้าระบบใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมแก่ผู้ประกันตน อีกทั้งมีแนวคิดที่จะนำผู้ประกันตนมาตรา 40 เข้าสู่มาตรา 39 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่มีนายจ้างเช่นเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ประกันตนในมาตรา 40 มีกว่า 2 ล้านคน

"ส่วนกรณีที่มีผู้ประกันตนบางส่วนแสดงความเห็นว่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาล จึงเสนอให้เปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านอื่นแทนนั้น ยืนยันว่าประกันสังคมเป็นระบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ส่วนการจ่ายยาที่ร้องเรียนว่าขาดมาตรฐานนั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าโรงพยาบาลใดไม่ได้มาตรฐาน สปส.จะตัดออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาต่อไป" นายจีรศักดิ์กล่าว

ที่มา : นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 28 พ.ค. 2557