ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคห่วงห้างสรรพสินค้าแพร่เชื้อมือเท้าปาก จี้ดำเนินการ 4 มาตรการทำความสะอาด หวังป้องกันและควบคุมโรค

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2557) ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน  อ. เมือง จ. นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูการระบาดหลักของโรคมือ เท้า ปาก ปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มการระบาดมากกว่าปีก่อนๆ จากการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –29 มิถุนายน 2557 ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ 23,671 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี รองลงมา คือ 2 ปี และ 3 ปี โดย 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ เชียงราย รองลงมา คือ ระยอง แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ และ จันทบุรี ตามลำดับ ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ประสานการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในการป้องกันโรค และประสานความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานที่ที่เด็กเล็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งศูนย์เด็กเล่นต่างๆ เพราะเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนหรือช่วงวันหยุดผู้ปกครองบางส่วนมักจะพาบุตรหลานไปพักผ่อน เล่นเครื่องเล่นบริเวณศูนย์เด็กเล่น หรือรับประทานอาหารตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน ทำให้ห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่เสี่ยงอีกแห่งหนึ่งที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระบาดของโรคดังกล่าวได้

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ดังนั้นห้างสรรพสินค้าต่างๆ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบริเวณที่มีเด็กๆ มาอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น บริเวณศูนย์เครื่องเล่น ศูนย์อาหาร และห้องน้ำ เป็นต้นโดยควรดำเนินการ 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการดูแลบริเวณศูนย์เครื่องเล่น ได้แก่  1. การทำความสะอาดพื้นบริเวณศูนย์เครื่องเล่น และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำลายเชื้อโรค ด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปอย่างน้อยวันละครั้งก่อนเปิดให้บริการ 2. ทำความสะอาดเครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งของเล่นชิ้นเล็กๆ ที่เด็กอาจเอาเข้าปากได้ หรือ ลูกบอล ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ และนำไปผึ่งให้แห้ง วันละครั้งก่อนเปิดให้บริการ 3.ดูแลบริเวณศูนย์เครื่องเล่นให้สะอาด และมีจุดบริการในการทิ้งสิ่งปฏิกูลเพื่อมิให้สิ่งสกปรกกระจายอยู่ตามพื้น และ 4. จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กใช้ล้างมือก่อนและหลังเข้าเล่นในบริเวณศูนย์เครื่องเล่น มาตรการดูแลบริเวณศูนย์อาหาร ได้แก่ 1. ทำความสะอาดพื้นบริเวณศูนย์อาหาร และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำลายเชื้อโรค ด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป อย่างน้อยวันละครั้งก่อนเปิดให้บริการ 

2. ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะอาหาร เพื่อทำลายเชื้อโรค ด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป อย่างน้อยวันละครั้งก่อนเปิดให้บริการ หรือทุกครั้งที่มีอาหารเปรอะเปื้อน 3. ผู้ประกอบอาหารควรล้างมือ ก่อนเตรียมอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง 4. จุดที่จัดไว้บริการช้อนส้อม ควรมีหม้อต้มสำหรับลวกช้อนหรือส้อมก่อนนำไปใช้บริโภคอาหาร และ5. จัดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออ่างล้างมือเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กใช้ล้างมือก่อนและหลังเข้าบริเวณศูนย์อาหาร มาตรการดูแลบริเวณห้องน้ำ 1. ทำความสะอาดพื้นบริเวณห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทำลายเชื้อโรค ด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป อย่างน้อยวันละครั้งก่อนเปิดให้บริการ 2. จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กใช้ล้างมือก่อน และหลังเข้าห้องน้ำ และมาตรการดูแลบริเวณทั่วไป แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริเวณทั่วไปของห้างสรรพสินค้า ดำเนินการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ที่กดลิฟท์ ด้วยสบู่ ผงซักฟอก แล้วเช็ดทำความสะอาด หรือน้ำยาสำหรับทำความสะอาดทั่วไป เป็นต้น

“โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) สามารถติดต่อได้ง่าย  เชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้ออาจติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่นที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก ลูกบิด ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ ยังไม่มียารักษาเฉพาะ การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการรักษาความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากพบมีเด็กในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก หรือสถานรับเลี้ยงเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้พักที่บ้านเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และให้ทำความสะอาดพื้น ห้องน้ำ สุขา เครื่องใช้ ของเล่น สนามเด็กเล่น อย่างไรก็ดี  หากผู้ปกครองสังเกตเห็นลูกที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก  อาการไม่ดีขึ้น  ยังมีไข้สูง ซึม อาเจียนบ่อย ๆ หายใจหอบ แขนขาอ่อนแรง ไม่รับประทานอาหารและนํ้า ขอให้รีบพาไปพบแพทย์  หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. 025903159 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าว