เล็งเคาะปีนี้ แยกประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ

Fri, 2015-09-04 15:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : กระทรวงแรงงานเล็งถกแยกประกันสังคมต่างด้าว ดู 2 แนวทางก่อนเคาะปีนี้

นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการแยกกองทุนประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ออกจากกองทุนประกันสังคมปัจจุบัน เนื่องจากมีนายจ้างและผู้ประกันตนจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการรวมไว้ในกองทุนเดียวกัน รวมถึงล่าสุดมีกรณีแรงงานต่างด้าวยื่นขอใช้สิทธิสงเคราะห์บุตรปีละกว่า 100 ล้านบาท

"ที่ผ่านมาเคยมีนโยบายของภาครัฐบางช่วงที่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในกองทุนประกันสังคมเดียวกับคนท้องถิ่น แต่ตอนนี้แนวทางคือต้องจัดการประกันสังคมให้เป็นธรรมและให้สิทธิคนไทยด้วย" นายนคร กล่าว

ทั้งนี้ การแยกกองทุนออกจากกันอาจดำเนินการได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1.ออก พ.ร.บ.ประกันสังคมสำหรับคนต่างด้าวขึ้นมาโดยเฉพาะ และ 2.ออกกฎกระทรวงให้นายจ้างต้องซื้อประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยแนวทางที่ 2 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่า กระทรวงจะประชุมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสรุปว่าจะใช้แนวทางใดภายในปีนี้

ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนชาวไทย 13 ล้านคน ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วอีก 3-4 แสนคน รวมเงินในกองทุน 1.37 ล้านล้านบาท

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปี วันจัดตั้งสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่า กรณี สปส.มีแนวคิดปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ โดยแยกแรงงานต่างด้าวออกจากพลเมืองไทย และให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกันนั้น ต้องขอเวลาศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความมั่นคงของกองทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ของคนไทยด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 3 กันยายน 2558