เปิดประวัติ 3 ผู้ท้าชิงปลัด สธ.คนใหม่ ‘โสภณ-สุพรรณ-อำนวย”

Sun, 2015-09-06 10:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จนถึงขณะนี้การเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คนใหม่ ที่จะมาแทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 8 ก.ย.นี้หรือไม่ หลังจากมีการคาดหมายกันว่าน่าจะนำเสนอเข้า ครม.เมื่อวันอังคารที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่มีวาระเรื่องปลัด สธ.มีเพียงประกาศรายชื่อปลัดคนใหม่ของกระทรวงอื่นๆ เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นความล่าช้าจากปกติอยู่พอสมควร แต่ก็ยังสามารถอธิบายได้ว่า เป็นเพราะเพิ่งจะเปลี่ยน รมว.สาธารณสุขคนใหม่ จึงทำให้เรื่องนี้ต้องพิจารณากันนาน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้รายชื่อแคนดิเดต หรือตัวเก็งที่กำลังนั่งเกร็งกันอยู่ในขณะนี้มี 3 รายชื่อ ได้แก่ 1.นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ 3.นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ.

เดิมนั้น ขณะที่ยังอยู่ในช่วงของ รมว.สาธารณสุขคนเก่า คือ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ชื่อของ นพ.อำนวย มาแรงมาก ว่ากันว่า นพ.รัชตะ เสนอชื่อ นพ.อำนวย เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพื่อให้เป็นปลัด สธ.คนใหม่ ตั้งแต่ช่วงปลาย ก.ค.-ต้น ส.ค.แล้ว แต่ ครม.ยังไม่พิจารณา กระทั่งมีการปรับ ครม.เปลี่ยน รมว.สาธารณสุขคนใหม่เป็น นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ก็ทำให้ชื่อมาแรงอย่าง นพ.อำนวยตกไปอยู่ในลำดับ 3 แทน และไม่แน่ใจว่าสายสัมพันธ์ที่มีกับนายกรัฐมนตรีในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น วปอ.จะทำให้ได้ตำแหน่งปลัด สธ.หรือไม่ หลังจากที่สายสัมพันธ์นี้ได้เคยช่วยรักษาเก้าอี้รองปลัด สธ.มาไว้แล้ว หลังจากเมื่อฤดูกาลโยกย้ายปีที่แล้ว เกือบจะถูกลดเกรดไปอยู่ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการมาแล้ว

กระนั้นก็ตาม แม้ว่า นพ.รัชตะ อดีต รมว.สาธารณสุข คนเก่าจะเสนอชื่อ นพ.อำนวย ขึ้นเป็นปลัด แต่ก็ถูกแรงต้านจากกลุ่มประชาคมสาธารณสุขอยู่ไม่น้อย เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า นพ.อำนวยยอมให้กลุ่มอำนาจบางกลุ่มมายุ่งกับการจัดโผโยกย้ายข้าราชการระดับ นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท. ในฤดูกาลนี้ ซึ่งหวั่นเกรงกันว่าจะทำลายหลักการธรรมาภิบาลไปอย่างหมดสิ้น กระทั่งเมื่อเปลี่ยน รมว.สาธารณสุขคนใหม่ ชื่อ นพ.อำนวยจึงหลุดจากกระแสไป

ซึ่งทำให้กลายเป็นว่า 2 ชื่อที่มาแรงตอนนี้ คือ นพ.โสภณ และ นพ.สุพรรณ ซึ่งตอนนี้ นพ.โสภณ มาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้แน่ชัด เมื่อมีชื่อของ นพ.สุพรรณ เบียดแทรกมา พร้อมกับเสียงเล่าลือถึงเรื่อง “กรมการแพทย์คอนเนคชั่น”

ระหว่างรอความชัดเจนนี้ สำนักข่าว Health Focus จึงขอนำประวัติของ 3 ตัวเก็งที่กำลังนั่งเกร็งลุ้นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตข้าราชการมาให้พิจารณา

1.นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2500 อายุ 57 ปี ที่จังหวัดชัยนาท 

ประวัติการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน:

เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งขึ้นตามลำดับ อาทิ

ผชชว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง                 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี                

รองอธิบดีกรมอนามัย                                  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 18                 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และ 1 ต.ค. 2556 เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

2.นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์

เกิดวันที่ 8 เมษายน 2499 

ประวัติการศึกษา:

วิทยาศาสตร์บัณฑิต และ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

ประวัติการทำงาน:

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (ปี 2548-2552)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (16 พ.ย. 2552 – ก.ย. 2554)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (1 พ.ย. 2553 – ก.ย. 2554)

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556)

อธิบดีกรมการแพทย์( 1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน)

3.นพ.อำนวย กาจีนะ

เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2499 อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2517 Paxton High School, Illinois, USA (AFS International Scholarships)
พ.ศ. 2518 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
พ.ศ. 2525 พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2536 อว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์) แพทยสภา
พ.ศ. 2538 M.Sc , London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK (ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
ตำแหน่งปัจจุบัน
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา
พ.ศ. 2526 – 2536 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พ.ศ. 2536 – 2536 ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข สสจ.สกลนคร
พ.ศ. 2536 – 2539 นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สกลนคร
พ.ศ. 2539 – 2541 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข (สนผ.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2541 – 2543 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2543 – 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2544 – 2545 นายแพทย์ใหญ่ (ด้านพัฒนานโยบายและแผน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2545 – 2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2547 – 2550 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2551 – 2555 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน
พ.ศ. 2555 – 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข